Half Double Projekt och portföljer

Hur fungerar det i praktiken?

Half Double-metoden är inte bara en teori som finns i böcker och artiklar. Det är i hög grad ett praktiskt tillvägagångssätt som har formats och validerats genom ett stort antal projekt, som har varierat både i typ och bransch. Här hittar du information om hur du kan komma igång med din egen Half Double-resa och få en positiv inverkan.
half double Portfolio, How does it work in practice?

Applying Half Double in product development projects

Keynote speech by Claus Hjerrild Holm, Senior Director at GN Audio

Hjälp med projekt och portföljer

Om du är intresserad av hur du kan införa Half Double i din organisation erbjuder vi en rad olika möjligheter, inklusive hjälp och installation av pilotprojekt, utbildning, coachning av ledare och projektteam samt förändringsprojekt i organisationer.

Skriv gärna ett mail till oss här för att starta en dialog

Half Double i projekt

Har du någonsin bidragit till ett projekt - dag efter dag - och ändå känt att det inte riktigt leder någonstans?

Det känns som om hela grejen har stannat upp. Allt fastnar i möten, koordinering, rapportering och låg moral. Med andra ord, ett projekt där lite av värde egentligen görs eller skapas längre.

Det finns ett behov av nytt innovativt tänkande när det gäller hur vi genomför och leder våra projekt. Det krävs ett paradigmskifte - en ny och radikal projektledningsmetodik som kan resultera i att projekt uppnår dubbel effekt på halva tiden.

Här nedan kan du se fall där Half Double redan har skapat effekt.

Fall

Methodology half double. impact, flow and leadership

Effekt, flow, ledarskap
Allt om Half Double-metoden i projekt

Projektledningsmetodiken har konceptualiserats och definierats genom kontinuerlig forskning och en samling av bästa praxis, baserat på många års erfarenhet. Det är en projektledningsmetod som bygger på faktiskt mänskligt beteende, oförutsägbarhet och komplexitet, snarare än antaganden om rationalitet och förutsägbarhet.

Läs mer om metoden
active ownership, half double methodology

Behöver du hjälp med projekt?
Kom igång!

Vi vill hjälpa dig och din organisation att påskynda projekt och leverera ökad effekt och värde. Vill du starta din Half Double-resa och behöver input för att sätta upp pilotprojekt, coaching eller undersöka fördelarna?

Vänligen skriv ett mail till oss

Half Double i portföljer

Ett viktigt mål för organisationer är att skapa projekt med genomslagskraft och få ut mesta möjliga värde av varje enskilt projekt. Dessutom är det lika viktigt att säkerställa att man gör rätt projekt, för att organisationen ska kunna uppnå långsiktiga fördelar.

För att lyckas med detta måste projektmiljön och portföljen vara på plats. Detta görs genom att hantera och leda portföljen på ett sätt som säkerställer projektengagemang och ett kumulativt effekttänkande.

Snabbare till strategisk påverkan med färre projekt och närmare relationer till beslutsfattare

PORTFÖLJENS PÅVERKAN

Utgångspunkten är att projekt ska prioriteras baserat på värde, och värde i flera dimensioner. Det finns både ett kortsiktigt och ett långsiktigt perspektiv. Det kan handla om produktpåverkan, affärspåverkan, kundpåverkan, miljöpåverkan etc. Intressenternas tillfredsställelse är därför det yttersta målet för strategisk påverkan, och uppgiften är att skapa maximal strategisk påverkan per tidsenhet. Summan av vår projektpåverkan är den strategiska förändring vi kan skapa.

PORTFOLIOFLÖDE

När vi väl har valt rätt projekt är nästa uppgift att säkerställa ett snabbt flöde av effekter. Många chefer initierar fler projekt än vad organisationen kan hantera. Men att skapa många projekt skapar inte effekt, det genererar bara enorma kostnader. Vi värdesätter därför avslutade projekt framför många initierade projekt. Vi värdesätter färre korta projekt framför många långsiktiga projekt. Grundprincipen i Half Double-metodiken är färre projekt med hög intensitet och frekvent interaktion med högsta ledningen.

PORTFÖLJLEDNING

Vår erfarenhet är att traditionell portföljledning baserad på långsiktiga strategiska planer och rationella nyckeltal för projekten är otillräcklig. Detta beror på att ledningen ofta befinner sig för långt från projekten och endast tittar på siffror för förväntningarna på det enskilda projektet. Samtidigt förändras förutsättningarna blixtsnabbt, så det räcker inte att justera portföljen en gång om året eller en gång i halvåret. I Half Double-metoden värdesätter vi ett agilt strategiskt tankesätt framför långsiktig strategisk planering. Vi värdesätter ledarskapsdialog framför generiska parametrar, och vi värdesätter ett kort avstånd till högsta ledningen framför hierarki och styrkommittéer. Det är helt enkelt nödvändigt för högre chefer nära projekten att acceptera osäkerhet och justera portföljen när det behövs.

Det här är de tre kärnelement som vi anser att portföljledarskap bör baseras på.

Half Double Portfolio Management

Din guide till strategisk effekt
Handbok för Half Double portfölj

Konceptet Half Double portfölj är inriktat på att göra portföljförvaltning enkelt och genomförbart. Det är med andra ord inte en fullständig beskrivning av portföljförvaltning - utan fokuserar på de metoder som ger störst effekt inom portföljförvaltning. Handboken förklarar hur man skapar ett starkt samspel mellan strategi, prioritering, allokering och genomförande - allt med hög effekt i åtanke.

Half Double course

Förklaringar
Skalning Half Double i GlobalConnect

TelCo GlobalConnect såg ett behov av en gemensam och effektiv metod för projektledning och portföljhantering och valde Half Double som lösning. Ett beslut som resulterade i en avsevärt förbättrad projektprestanda. Läs hela fallstudien här.

Vi tar itu med välkända problem

Värdeskapandet är oklart

Utmaningen att påverka

Alla är upptagna och vi bränner kostnader, men vi är inte riktigt säkra på om vi skapar effekt

För många projekt samtidigt

Utmaningen med flow

Vi överfyller organisationen med nya projekt utan att avsluta det vi redan påbörjat

Försenade och avlägsna styrelsebeslut

Ledarskapsutmaningen

Begränsad insikt och för många beslutsnivåer bromsar upp projekt

Snabbare strategisk påverkan med färre projekt och närmare relationer till beslutsfattare

Portföljstrategin Half Double

Ledarskapsmetoden Half Double Portfolio fokuserar på att skala upp alla tre kärnelement för att uppnå ökad strategisk effekt

Fokus på strategisk påverkan

Inverkan

Prioritera projekt med kortare tid till effekt och nöjdare intressenter

Kort och fett flow

Flöde

Engagera högpresterande medarbetare med +50% tilldelning till era prioriterade projekt

Engagerad ledningsgrupp med insikt

Ledarskap

Ledande befattningshavare har nära till högst 3 projekt vardera

half double Portfolio, How does it work in practice?

Behöver du hjälp med portföljförvaltningen?
Kom igång!

Vi vill hjälpa er att nå era strategiska mål så snabbt som möjligt och med maximal effekt. Vi arbetar med alla lager i organisationen för att säkerställa realisering av det värde som verksamheten syftar till att uppnå. Vill du höra mer om hur vi kan hjälpa dig att hantera din portfölj och uppnå effekt med projekten inom den?

Vänligen skriv ett mail till oss
HALF DOUBLE community

Närmare till Half Double Institute
Gemenskapen Half Double

Som medlem kommer du att vara den första att få inbjudningar till kommande evenemang och få relevanta artiklar och information om hur du skapar värde och påverkan i din organisation. Idag har Half Double Community över 2500 passionerade medlemmar.

Gå med i gemenskapen