Half Double Prosjekter og porteføljer

Hvordan fungerer det i praksis?

Half Double-metoden er ikke bare en teori som finnes i bøker og artikler. Det er i høyeste grad en praktisk tilnærming som har blitt formet og validert gjennom en rekke prosjekter, som har variert både i type og bransje. Her finner du informasjon om hvordan du kan komme i gang med din egen Half Double-reise og gjøre en positiv forskjell.
half double Portfolio, How does it work in practice?

Applying Half Double in product development projects

Keynote speech by Claus Hjerrild Holm, Senior Director at GN Audio

Hjelp med prosjekter og porteføljer

Hvis du er interessert i hvordan du kan rulle ut Half Double-praksiser i organisasjonen din, tilbyr vi en rekke muligheter, inkludert assistanse og oppsett av pilotprosjekter, opplæring, coaching av ledere og prosjektgrupper og transformasjonsprosjekter i organisasjoner.

Skriv oss en e-post her for å starte en dialog

.

Half Double i prosjekter

Har du noen gang bidratt til et prosjekt - dag etter dag - og likevel følt at det ikke fører noen steder hen?

Det føles som om det hele har stoppet opp. Alt går i stå på grunn av møter, koordinering, rapportering og lav arbeidsmoral. Med andre ord, et prosjekt der det egentlig ikke lenger gjøres eller skapes så mye av verdi.

Det er behov for nytenkning når det gjelder måten vi gjennomfører og styrer prosjekter på. Det er behov for et paradigmeskifte - en ny og radikal prosjektstyringsmetodikk som kan føre til at prosjekter oppnår dobbelt så stor effekt på halvparten av tiden.

Under kan du se eksempler der Half Double allerede har skapt effekt.

Cases

Methodology half double. impact, flow and leadership

Effekt, flyt, lederskap
Alt om Half Double-metoden i prosjekter

Prosjektledelsesmetodikken er utviklet og definert gjennom kontinuerlig forskning og en samling av beste praksis-tilnærminger basert på mange års erfaring. Det er en prosjektledelsestilnærming som tar utgangspunkt i faktisk menneskelig atferd, uforutsigbarhet og kompleksitet, snarere enn antakelser om rasjonalitet og forutsigbarhet.

Les mer om metoden
active ownership, half double methodology

Trenger du hjelp med prosjekter?
Kom i gang!

Vi ønsker å hjelpe deg og din organisasjon med å akselerere prosjekter og levere økt effekt og verdi. Ønsker du å starte din Half Double-reise, og trenger innspill til å sette opp pilotprosjekter, coaching eller se nærmere på fordelene?

Vennligst send oss en e-post

Half Double i porteføljer

Et viktig mål for organisasjoner er å gjennomføre prosjekter med effekt og få mest mulig verdi ut av hvert enkelt prosjekt. I tillegg er det like viktig å sikre at de riktige prosjektene gjennomføres, slik at organisasjonen oppnår langsiktige fordeler.

For å lykkes med dette må prosjektmiljøet og porteføljen være på plass. Dette gjøres ved å styre og lede porteføljen på en måte som sikrer prosjektengasjement og en kumulativ effekttankegang.

Hurtigere til strategisk effekt med færre prosjekter og tettere relasjoner til beslutningstakere

PORTEFØLJEEFFEKT

Utgangspunktet er at prosjekter bør prioriteres basert på verdi, og verdi i flere dimensjoner. Det finnes både et kortsiktig og et langsiktig perspektiv. Det kan være produktpåvirkning, forretningspåvirkning, kundepåvirkning, miljøpåvirkning osv. Interessenttilfredshet er derfor det endelige målet for strategisk effekt, og oppgaven er å skape maksimal strategisk effekt per tidsenhet. Summen av prosjektets effekt er den strategiske endringen vi kan skape.

.

PORTFOLIOFLOW

Når vi har valgt de riktige prosjektene, er neste oppgave å sikre en rask flyt av effekter. Mange ledere setter i gang flere prosjekter enn organisasjonen kan håndtere. Men mange prosjekter skaper ikke effekt, det skaper bare store kostnader. Derfor verdsetter vi fullførte prosjekter fremfor mange igangsatte prosjekter. Vi verdsetter færre korte prosjekter fremfor mange langsiktige prosjekter. Grunnprinsippet i Half Double-metodikken er færre prosjekter med høy intensitet og hyppig interaksjon med toppledelsen.

PORTEFØLJELEDELSE

Vår erfaring er at tradisjonell porteføljestyring basert på langsiktige strategiske planer og rasjonelle nøkkeltall for prosjektene er utilstrekkelig. Dette skyldes at ledelsen ofte er for langt unna prosjektene og kun ser på tall for forventningene til det enkelte prosjekt. Samtidig endrer forutsetningene seg lynraskt, så det holder ikke å justere porteføljen en gang i året eller hvert halvår. I Half Double-metodikken verdsetter vi en smidig strategisk tankegang fremfor langsiktig strategisk planlegging. Vi verdsetter lederdialog fremfor generiske parametere, og vi verdsetter kort avstand til toppledelsen fremfor hierarki og styringskomiteer. Det er rett og slett nødvendig at toppledere som er tett på prosjektene, omfavner usikkerhet og justerer porteføljen når det er nødvendig.

Dette er de tre kjerneelementene vi mener porteføljeledelse bør baseres på.

Half Double Portfolio Management

Din guide til strategisk påvirkning
Håndbok for Half Double portefølje

Half Double Portfolio-konseptet fokuserer på å gjøre porteføljeforvaltning enkelt og gjennomførbart. Det er med andre ord ikke hele historien om porteføljeforvaltning, men fokuserer på de metodene som gir størst effekt i porteføljeforvaltningen. Håndboken forklarer hvordan man kan skape et godt samspill mellom strategi, prioritering, allokering og gjennomføring - alt med tanke på høy effekt.

Half Double course

Forklart
Half Double til skalering i GlobalConnect

TelCo GlobalConnect så behovet for en felles og effektiv prosjektstyrings- og porteføljetilnærming, og valgte Half Double som løsning. En beslutning som resulterte i betydelig bedre prosjektresultater. Les hele casestudien her.

Vi adresserer velkjente problemer

Verdiskapningen er uklar

Utfordringen knyttet til effekt

Alle har det travelt, og vi brenner kostnader, men vi er ikke helt sikre på om vi skaper effekt.

For mange prosjekter samtidig

Utfordringen med flyt

Vi overfyller organisasjonen med nye prosjekter uten å fullføre det vi allerede har påbegynt.

Forsinkede og fjerne styrebeslutninger

Ledelsesutfordringen

Begrenset innsikt og for mange beslutningsnivåer bremser prosjekter

Raskere til strategisk påvirkning med færre prosjekter og tettere relasjoner til beslutningstakere

Half Double-porteføljetilnærmingen

Half Double Portfolio-ledelsestilnærmingen fokuserer på å skalere alle de tre kjerneelementene for å oppnå økt strategisk effekt.

Fokus på strategisk innvirkning

Effekt

Prioritere prosjekter med redusert tid til effekt og tilfredshet blant interessenter

Kort og fet strømning

Flyt

Engasjer høyt kvalifiserte medarbeidere med +50 % tildeling til dine prioriterte prosjekter.

Engasjert lederteam med innsikt

Ledelse

Seniorledere er tett på maksimalt 3 prosjekter hver.

half double Portfolio, How does it work in practice?

Trenger du hjelp med porteføljeforvaltning?
Kom i gang!

Vi ønsker å hjelpe deg med å nå strategiske mål så raskt som mulig og med maksimal effekt. Vi jobber på alle nivåer i organisasjonen for å sikre realisering av den verdien virksomheten ønsker å oppnå. Vil du høre mer om hvordan vi kan hjelpe deg med å styre porteføljen din og oppnå effekt med prosjektene?

Vennligst send oss en e-post
HALF DOUBLE community

Kom nærmere Half Double Institute
Half Double Community

Som medlem blir du den første til å få invitasjoner til kommende arrangementer og motta relevante artikler og informasjon om hvordan du kan skape verdi og effekt i organisasjonen din. I dag har Half Double-fellesskapet over 2500 engasjerte medlemmer.

Bli med i fellesskapet