Fallstudier

Fall och pilotprojekt från den verkliga världen

Half Double används för att skapa effekt i många organisationer. Här kan du få en inblick i några av de fall som har följts noggrant och dokumenterats för att skapa lärande och inspiration för projektledningsbranschen.
Cases and pilot projects from the real world, half double methodology

Utvalda fall

Ta en titt - Half Double fallpresentationer

Continuous evaluation and documentation of Half Double results & research

Kontinuerlig utvärdering och dokumentation av Half Double-resultat Half Double forskning

Aarhus Universitet (AU) ansvarar för forskningsspåret och levererar projektets akademiska bidrag, vilket är av stor betydelse för Project Half Double's legitimitet och vidare spridning. På denna sida kan du hitta information om forskningen och resultatet i form av rapporter och publikationer.

Read more