Half Double Projekter og porteføljer

Hvordan fungerer det i praksis?

Half Double-metoden er ikke bare en teori, der lever i bøger og artikler. Det er i høj grad en praktisk tilgang, der er blevet formet og valideret gennem talrige projekter, der har varieret både i type og branche. Her finder du information om, hvordan du kommer i gang med din egen Half Double-rejse og gør en positiv forskel.
half double Portfolio, How does it work in practice?

Applying Half Double in product development projects

Keynote speech by Claus Hjerrild Holm, Senior Director at GN Audio

Hjælp til projekter og porteføljer

Hvis du er interesseret i, hvordan du kan udrulle Half Double-praksisser i din organisation, tilbyder vi en række muligheder, herunder hjælp og opsætning af pilotprojekter, træning, coaching af ledere og projektteams og transformationsprojekter i organisationer.

Skriv os en mail her for at starte en dialog

Halv fordobling i projekter

Har du nogensinde bidraget til et projekt - dag efter dag - og alligevel følt, at det ikke rigtig førte nogen vegne?

Det føles, som om det hele er gået i stå. Alt er gået i stå med møder, koordinering, rapportering og lav moral. Med andre ord, et projekt, hvor der ikke rigtig bliver gjort eller skabt noget af værdi længere.

Der er behov for nytænkning, når det gælder den måde, vi implementerer og styrer vores projekter på. Der er brug for et paradigmeskift - en ny og radikal projektledelsesmetode, der kan resultere i, at projekter opnår dobbelt så stor effekt på den halve tid.

Nedenfor kan du se cases, hvor Half Double allerede har skabt effekt.

Sager

Methodology half double. impact, flow and leadership

Effekt, flow, lederskab
Alt om Half Double-metoden i projekter

Projektledelsesmetoden er blevet konceptualiseret og defineret gennem kontinuerlig forskning og en samling af best practice-tilgange, baseret på mange års erfaring. Det er en projektledelsestilgang, der er baseret på faktisk menneskelig adfærd, uforudsigelighed og kompleksitet, snarere end antagelser om rationalitet og forudsigelighed.

Læs mere om metoden
active ownership, half double methodology

Brug for hjælp til projekter?
Kom godt i gang!

Vi vil gerne hjælpe dig og din organisation med at accelerere projekter og levere øget effekt og værdi. Vil du i gang med din Half Double-rejse, og har du brug for input til at sætte pilotprojekter i gang, coaching eller se på fordelene?

Skriv venligst en mail til os

Half Double i porteføljer

Et vigtigt mål for organisationer er at lave projekter med effekt og få mest mulig værdi ud af hvert enkelt projekt. Derudover er det lige så vigtigt at sikre, at man laver de rigtige projekter, for at organisationen kan opnå langsigtede fordele.

For at lykkes med dette skal projektmiljøet og porteføljen være på plads. Dette gøres ved at styre og lede porteføljen på en måde, der sikrer projektdedikation og en kumulativ effekttankegang.

Hurtigere til strategisk indflydelse med færre projekter og tættere relationer til beslutningstagere

PORTFOLIO IMPACT

Udgangspunktet er, at projekter skal prioriteres baseret på værdi, og værdi i flere dimensioner. Der er både et kortsigtet og et langsigtet perspektiv. Der kan være produktpåvirkning, forretningspåvirkning, kundepåvirkning, miljøpåvirkning osv. Interessenternes tilfredshed er derfor det ultimative mål for strategisk effekt, og opgaven er at skabe maksimal strategisk effekt pr. tidsenhed. Summen af vores projektpåvirkning er den strategiske forandring, vi kan skabe.

PORTFOLIOFLOW

Når vi har valgt de rigtige projekter, er den næste opgave at sikre et hurtigt flow af effekt. Mange ledere igangsætter flere projekter, end organisationen kan håndtere. Men at skabe en masse projekter skaber ikke effekt, det genererer kun store omkostninger. Derfor vægter vi afsluttede projekter højere end mange igangsatte projekter. Vi værdsætter færre korte projekter frem for mange langsigtede projekter. Det grundlæggende princip i Half Double-metoden er færre projekter med høj intensitet og hyppig interaktion med topledelsen.

PORTFOLIOLEADERSHIP

Vores erfaring er, at traditionel porteføljeledelse baseret på langsigtede strategiske planer og rationelle nøgletal for projekterne er utilstrækkelig. Det skyldes, at ledelsen ofte er for langt væk fra projekterne og kun ser på tal for forventningerne til det enkelte projekt. Samtidig ændrer forudsætningerne sig lynhurtigt, så det er ikke nok at justere porteføljen en gang om året eller en gang hvert halve år. I Half Double-metoden værdsætter vi en agil strategisk tankegang til langsigtet strategisk planlægning. Vi værdsætter ledelsesdialog frem for generiske parametre, og vi værdsætter kort afstand til topledelsen frem for hierarki og styregrupper. Det er simpelthen nødvendigt for topledere tæt på projekterne at omfavne usikkerhed og justere porteføljen, når det er nødvendigt.

Dette er de tre kerneelementer, som vi mener, at porteføljeledelse skal baseres på.

Half Double course

Forklaret
Halv fordobling af skalering i GlobalConnect

TelCo GlobalConnect så et behov for en fælles og effektiv projektstyrings- og porteføljetilgang, og deres valgte løsning var Half Double. En beslutning, der resulterede i en markant forbedret projektpræstation. Læs hele casestudiet her.

Vi adresserer velkendte smerter

Værdiskabelsen er uklar

Udfordringen med effekt

Alle har travlt, og vi brænder omkostninger af, men vi er ikke helt sikre på, om vi skaber effekt.

For mange projekter på samme tid

Udfordringen med flow

Vi overfylder organisationen med nye projekter uden at afslutte det, vi allerede har påbegyndt.

Forsinkede og fjerne bestyrelsesbeslutninger

Den ledelsesmæssige udfordring

Begrænset indsigt og for mange beslutningslag bremser projekterne

Hurtigere til strategisk indflydelse med færre projekter og tættere relationer til beslutningstagere

Den halve dobbelte porteføljetilgang

Half Double Portfolio-ledelsestilgangen fokuserer på at skalere alle tre elementer, mens den tilpasses organisationen ved hjælp af lokal oversættelse for at opnå øget effekt

Fokus på strategisk indflydelse

Påvirkning

Prioritere projekter med kortere tid til effekt og tilfredshed hos interessenter

Kort og fedt flow

Flow

Engager folk af høj kaliber med +50% allokering til dine prioriterede projekter

Engageret lederteam med indsigt

Lederskab

Seniorledere er tæt på maksimalt 3 projekter hver

half double Portfolio, How does it work in practice?

Brug for hjælp til porteføljestyring?
Kom godt i gang!

Vi ønsker at hjælpe dig med at nå strategiske mål så hurtigt som muligt med maksimal effekt. Vi arbejder med alle lag i organisationen for at sikre realisering af den værdi, som virksomheden sigter mod at opnå. Vil du høre mere om, hvordan vi kan hjælpe dig med at styre din portefølje og opnå effekt med projekterne?

Skriv venligst en mail til os
HALF DOUBLE community

Kom tættere på Half Double Institute
Det halve dobbelte fællesskab

Som medlem vil du være den første til at få invitationer til kommende arrangementer og modtage relevante artikler og information om, hvordan du skaber værdi og indflydelse i din organisation. I dag har Half Double-fællesskabet over 2000 passionerede medlemmer.

Bliv en del af fællesskabet