Case studier

Caser og pilotprosjekter fra den virkelige verden

Half Double brukes til å skape effekt i mange organisasjoner. Her kan du få innsikt i noen av casene som har blitt fulgt tett og dokumentert for å skape læring og inspirasjon for prosjektledelsesmiljøet.
Cases and pilot projects from the real world, half double methodology

Utvalgte caser

Ta en titt - Half Double case-presentasjoner

Continuous evaluation and documentation of Half Double results & research

Kontinuerlig evaluering og dokumentasjon av Half Double-resultater Halv dobbel forskning

Aarhus Universitet (AU) er ansvarlig for forskningssporet og leverer prosjektets akademiske bidrag, noe som er av stor betydning for Project Half Doubles legitimitet og videre formidling. På denne siden finner du informasjon om forskningen og resultatene i form av rapporter og publikasjoner.

Read more