Half Double og andre PM-standarder

Hvordan Half Double-metoden kan sameksistere og samhandle med andre standarder

Half Double-metoden er en "hybrid", noe som betyr at den kombinerer elementer fra tradisjonell prosjektledelse og mer smidige metoder. På den måten utfyller Half Double-metoden eksisterende PM/Agile-standarder, modeller, metoder og rammeverk som mange prosjektorienterte organisasjoner bruker i dag, og kan brukes sammen med disse.
half double governance of projects

IPMA

Det faktum at Half Double Methodology (HDM) og IPMA Individual Competence Baseline (ICB) konseptuelt sett er svært forskjellige, er i bunn og grunn også grunnen til at de to er komplementære, noe som betyr at de to "modellene" faktisk kan forsterke hverandre.

Det er åpenbart at de generiske kompetansene i IPMA Individual Competence Baseline med fordel kan brukes i kombinasjon med Half Double-metoden, den smidige hybridmodellen som bygger på både klassiske og smidige prosjektmetoder.

Videre viser vi eksempler på hvor godt IPMA ICB4 kan "plugges inn" i Half Double, det vil si hvordan og hvor ICB4 kan støtte både implementeringen og anvendelsen av Half Double-metodikken (HDM).

I et mer praktisk perspektiv kan du som allerede har en IPMA-sertifisering, dra nytte av den generiske og individuelle IPMA-kompetansen du har opparbeidet deg for å få en bedre forståelse av Half Double-metoden, slik at du raskere og mer effektivt kan ta i bruk, implementere og bruke Half Double-metoden i praksis. Med en IPMA-sertifisering øker du sjansene for å lykkes også med Half Double-metoden.

PRINCE2

Half Double-metodikken (HDM) og PRINCE2-modellen er komplementære, noe som betyr at de to tilnærmingene til prosjektledelse, brukt på riktig måte, forsterker hverandre. Til tross for noen innebygde konflikter mellom de to standardene er det flere synergier hvis vi fokuserer på den overordnede bruken og intensjonene med de to tilnærmingene.

Hvis du allerede har en PRINCE2-sertifisering, vil denne kunnskapsbasen hjelpe deg med å forstå Half Double bedre, og den vil bidra til rask og effektiv praktisk bruk av Half Double-metodikken (HDM). Med en PRINCE2-sertifisering øker du sjansene for å lykkes med Half Double.

SAFe

Det kan være fornuftig å bruke Half Double og SAFe sammen. Et mulig scenario kan være at forretnings- og teknologiledelsen bruker Half Double-metoder for å bygge veikart og etterslep, mens de agile teamene bruker Agile Release Train-modellen fra SAFe med den innebygde SCRUM- og Kanban-tilnærmingen.

SAFe er basert på LEAN og smidig tenkning, noe som også er tydelig i Half Double. Generelt er det mange likheter i filosofi og prinsipper - men den store forskjellen er at SAFe tror på faste team som håndterer nye oppgaver (backlog items) hver sprint, mens Half Double tror på komplekse prosjekter med unike behov som håndteres av skreddersydde team med unik kompetanse for hvert prosjekt. Dette er også grunnen til at Half Double fortsetter å bruke kjente roller som "prosjektleder" og "prosjekteier", mens SAFe introduserer nye roller som for eksempel RTE (Release Train Engineer) og SCRUM master.

Den andre store forskjellen er at de to tilnærmingene er designet for ulike typer arbeid; SAFe er designet for organisasjoner som jobber med kontinuerlig forbedring av en (programvare)plattform på en lean-tenkende måte, mens Half Double er designet for organisasjoner som jobber med unike og komplekse prosjekter som bidrar til individuelle løsninger (f.eks. produktutvikling). Kort sagt er SAFe perfekt hvis du driver en "funksjonsfabrikk", mens Half Double er perfekt hvis du driver en "prosjektfabrikk"

SCRUM

Scrum-rammeverket er et uforanderlig, enkelt rammeverk som skal suppleres med teknikker, metoder og praksiser for å nå målet. Alle Scrum-implementeringer har derfor lagt til praksiser som organisasjonen anser som viktige for å lykkes med Scrum.

Å bruke Half Double og Scrum sammen vil kreve oversettelse av terminologi på visse områder, og mens Half Double eksplisitt er åpent for lokal oversettelse, er Scrum-rammeverket kun åpent for utvidelse.

Scrum stammer fra programvareutvikling og er derfor basert på en plattform med "kontinuerlig forbedring". Scrum er en gjennomføringsmotor med egne roller og bryter med tradisjonelle prosjektledelsesroller. Scrum tar ikke hensyn til endringer og større interessentmiljøer, men er de viktigste elementene i HDM.

Hvis du er sertifisert Scrum master, kan du øke verdiskapningen med HDM.

PMI

I 2021 innførte PMI en grunnleggende snuoperasjon i sin prosjektledelsesfilosofi. De endret PMBOK Guide fra en prosessbasert standard (1987 - 2017) til en prinsippbasert standard (2021). Dette var et stort vendepunkt, ettersom fokuset ble flyttet fra en foreskrivende prosessbasert metode til en prinsippbasert metode med mer fokus på effektiv prosjektledelse og tiltenkte resultater i stedet for å følge prosesser. Denne dreiningen gjør at PMBOK-guiden og HDM i større grad overlapper hverandre - mens den tidligere prosessbaserte standarden var prediktiv, planstyrt og til en viss grad i opposisjon til HDM i sin tilnærming. Det er derfor viktig å være presis med hensyn til hvilken utgave av PMBOK Guide som sammenlignes med HDM. I denne sameksistensbeskrivelsen fokuserer vi på den prinsippbaserte PMBOK Guide 7. utgave.

Siden PMBOK-guiden etterstreber å være omfattende og uttømmende (derav forkortelsen Project Management Body of Knowledge), kan HDM absolutt dra nytte av de mange tilleggene i form av prinsipper (12 prinsipper i stedet for 3 i HDM), ytelsesdomener og flere modeller, metoder og artefakter. I noen prosjekter må HDM suppleres med PMBOK-metoder for å skape større effekt på halve tiden - for eksempel ved å utføre en "Make-or-buy-analyse" hvis det er hensiktsmessig.

Men det motsatte er også tilfelle. PMBOK-guiden kan absolutt dra nytte av forenklingen som ligger i HDM. En enkel og presis tilnærming til effektiv prosjektledelse - for å skape mer effekt, raskere - som veileder utøverne til å begynne med de mest effektive kjerneelementene (effekt, flyt og lederskap) i prosjektene sine.

Overlappingen mellom de to metodene er slående, og spesielt innen lokal oversettelse/tilpasning skaper "one-size-does-NOT-fit-all"-tilnærmingen et felles fundament å bygge videre på. Det er en direkte sammenheng mellom prinsippene og ytelsesområdene i de to metodene.