Retningslinjer for informasjonskapsler og personvern

En oversikt over Half Double Institutes retningslinjer for informasjonskapsler og personvern
GDPR, HALF DOUBLE methodology

1. Innledning

Half Double Institute, Strandvejen 54, 2900 Hellerup, Danmark er behandlingsansvarlig for behandlingen av dine personopplysninger. Nedenfor har Half Double Institute gitt en oversikt over behandlingsaktivitetene der personopplysninger behandles, inkludert blant annet formålet med behandlingen og det rettslige grunnlaget.

.

Hvis du har spørsmål til denne personvernerklæringen ("Personvernerklæring") eller ønsker å utøve dine rettigheter som registrert i henhold til rettigheter i henhold til kapittel III i personvernforordningen ("") og i henhold til avsnitt 6 i denne personvernerklæringen, kan du kontakte Half Double Institute på telefon +45 5138 7422 eller via e-post til info@halfdoubleinstitute.org

.

2. KATEGORIER AV PERSONOPPLYSNINGER, FORMÅL OG JURIDISK GRUNNLAG


2.1 Besøkende på nettstedet 2.1 Besøkende på nettstedet

Når du besøker Half Double Institutes nettsted halfdoubleinstitute.org, behandler Half Double Institute personopplysninger om deg, for eksempel IP-adressen din. Half Double Institutes retningslinjer for informasjonskapsler, https://halfdoubleinstitute.org/privacy-and-cookie-policy, inneholder mer informasjon om Half Double Institutes bruk av informasjonskapsler og forklarer hvordan du kan slette eller slå dem av. Formålet med bruken av informasjonskapsler er å forbedre din brukeropplevelse på Half Double Institutes nettsted, å tilby funksjonalitet, å generere statistikk, å huske dine preferanser (f.eks. valg av språk) og å tilpasse Half Double Institutes annonsering på sosiale medier.

.

Det rettslige grunnlaget for behandlingen av personopplysningene dine i denne forbindelse er ditt samtykke, som du vil bli bedt om å gi når du besøker nettstedet, jf. art. 6(1)(a) i personvernforordningen. 6(1)(a) i personvernforordningen.

.

I visse tilfeller er det rettslige grunnlaget for behandlingen av personopplysningene dine Half Double Institutes berettigede interesser, og det er Half Double Institutes vurdering at våre berettigede interesser går foran dine interesser eller grunnleggende rettigheter og friheter, jf. art. 6(1)(f) i GDPR. 6(1)(f) i personvernforordningen. De berettigede interessene som forfølges er å gi deg et nettsted som fungerer optimalt, en god opplevelse av nettstedet og markedsføringsaktiviteter.

.

2.2 Sosiale medier

Half Double Institute behandler IP-adressen din og informasjonen du har gjort tilgjengelig via innstillingene på [Facebook, Instagram og LinkedIn], dine reaksjoner på Half Double Institutes innlegg og deling av innlegg samt eventuelle kommentarer til Half Double Institutes innlegg. Formålet med behandlingen er profilering og markedsføring av Half Double Institute.

.

Det rettslige grunnlaget for behandlingen av dine personopplysninger er Half Double Institutes berettigede interesser og at det er Half Double Institutes vurdering at våre berettigede interesser går foran dine interesser eller grunnleggende rettigheter og friheter, jf. art. 6(1)(f) i GDPR. 6(1)(f) i personvernforordningen. De berettigede interessene som forfølges er profilering, markedsføring og forretningsutvikling.

.


/> 2.3 Påmelding til arrangementer 2.3 Påmelding til arrangementer

Half Double Institute behandler ditt navn, kontaktopplysninger, som adresse og e-postadresse, arbeidsgiver og din tittel hvis du har oppgitt dette. Half Double Institute vil registrere og bruke informasjonen til arrangementsadministrative formål (f.eks. for å bekrefte påmelding, utarbeide navneskilt og deltakerbevis og, der det er relevant, for å videresende arrangementsmateriell).

.

Det rettslige grunnlaget for behandlingen av personopplysninger er Half Double Institutes berettigede interesser og at det er Half Double Institutes vurdering at våre berettigede interesser veier tyngre enn dine interesser eller grunnleggende rettigheter og friheter, jf. art. 6(1)(f) i personvernforordningen. 6(1)(f) i personvernforordningen. De berettigede interessene som forfølges er å administrere arrangementer og sende ut evalueringsskjemaer.

.

2.4 Abonnement på nyhetsbrev

Hvis du abonnerer på Half Double Institutes nyhetsbrev, vil Half Double Institute behandle ditt navn og din e-postadresse. Formålet med behandlingen av personopplysningene dine er å sende deg Half Double Institutes nyhetsbrev.

Det rettslige grunnlaget for behandlingen av personopplysninger er Half Double Institutes berettigede interesser og at det er Half Double Institutes vurdering at våre berettigede interesser veier tyngre enn dine interesser eller grunnleggende rettigheter og friheter, jf. art. 6(1)(f) i personvernforordningen. 6(1)(f) i GDPR. De berettigede interessene som forfølges er Half Double Institutes markedsføringsaktiviteter, herunder å gi deg nyhetsbrevene og Half Double Institutes interesse i å målrette materialet Half Double Institute sender ut.

2.5 Henvendelser til kundestøtte

Hvis du sender inn en henvendelse vedrørende Half Double Institutes tjenester til Half Double Institutes kundesupport, vil Half Double Institute behandle personopplysninger som inngår i henvendelsen din og eventuelle andre personopplysninger som er relevante for henvendelsen. Personopplysningene som behandles vil være navnet ditt, e-postadressen din, personopplysningene som inngår i henvendelsen din osv.

Det rettslige grunnlaget for behandlingen av personopplysninger er Half Double Institutes berettigede interesser og at det er Half Double Institutes vurdering at våre berettigede interesser veier tyngre enn dine interesser eller grunnleggende rettigheter og friheter, jf. art. 6(1)(f) i personvernforordningen. 6(1)(f) i personvernforordningen. De berettigede interessene som forfølges er å yte kundestøtte ved å besvare henvendelser og forretningsutvikling.

2.6 Kontaktperson hos en leverandør eller en annen forretningspartner

.

Som kontaktperson hos en leverandør eller en annen forretningspartner behandler Half Double Institute dine personopplysninger når du kommuniserer med Half Double Institute, f.eks. via e-post i forbindelse med Half Double Institutes eksisterende kontraktsforhold med selskapet du er ansatt hos, eller i forbindelse med inngåelse eller avslutning av en kontrakt. Half Double Institute behandler vanlige personopplysninger om deg, inkludert navn, e-postadresse, telefonnummer, adresse, din stilling i selskapet osv.

Behandlingen av dine personopplysninger er nødvendig for at Half Double Institute skal kunne oppfylle Half Double Institutes kontraktsforpliktelser overfor din arbeidsgiver. Det rettslige grunnlaget for slik behandling av personopplysningene dine er at behandlingen er nødvendig av hensyn til berettigede interesser som forfølges av Half Double Institute, og at det er Half Double Institutes vurdering at våre berettigede interesser veier tyngre enn dine interesser eller grunnleggende rettigheter og friheter, jf. art. 6(1)(f) i personvernforordningen. 6(1)(f) i GDPR. Half Double Institutes berettigede interesser er å oppfylle våre kontraktsforpliktelser, opprettholde og forbedre kunderelasjoner, fakturere for de tjenestene din bedrift leverer til Half Double Institute og/eller vice versa, kommunisere med deg hvis du har spørsmål knyttet til våre tjenester eller vice versa, og for dokumentasjonsformål i tilfelle Half Double Institute avtaler forhold knyttet til våre tjenester skriftlig via e-post.

I noen tilfeller er behandling av personopplysninger nødvendig for å overholde en rettslig forpliktelse som Half Double Institute er underlagt, for eksempel i forbindelse med plikten til å oppbevare regnskapsmateriale i henhold til den danske bokføringsloven. I slike tilfeller er det rettslige grunnlaget for behandlingen Art. 6(1)(c) i GDPR.

3. MOTTAKERE AV DINE PERSONOPPLYSNINGER

.

Når det er relevant, kan Half Double Institute utlevere eller overføre personopplysningene dine til leverandører, forretningspartnere eller andre samarbeidspartnere for forretningsformål.

.

Bestemte mottakere behandler personopplysninger på vegne av Half Double Institute og kan bare behandle personopplysningene dine i samsvar med dokumenterte instruksjoner gitt av Half Double Institute og ytterligere vilkår og betingelser angitt i en databehandleravtale inngått med Half Double Institute. Disse databehandlerne har ikke lov til å behandle personopplysningene dine for egne formål.
.

4. OVERFØRING AV DINE PERSONOPPLYSNINGER TIL ET TREDJELAND (UTENFOR EU/EØS)

I visse tilfeller vil Half Double Institute overføre personopplysningene dine til tredjeland utenfor EU/EØS, for eksempel Storbritannia. Hvis personopplysningene dine overføres til slike tredjeland, vil Half Double Institute sørge for at slik overføring skjer i samsvar med gjeldende personvernlovgivning, slik at et tilstrekkelig beskyttelsesnivå sikres. Hvis personopplysningene overføres til mottakere som er etablert i såkalte "usikre" tredjeland som ikke er godkjent av EU-kommisjonen, vil Half Double Institute sikre et tilstrekkelig beskyttelsesnivå, for eksempel ved å inngå EU-kommisjonens standardkontraktsklausuler og - om nødvendig - ved å implementere ytterligere garantier.

Hvis i unntakstilfeller ingen av de ovennevnte juridiske grunnlagene gjelder, vil Half Double Institute innhente ditt uttrykkelige og forutgående samtykke til overføring av dine personopplysninger til det spesifikke tredjelandet.

5. OPPBEVARING AV DINE PERSONOPPLYSNINGER

Half Double Institute lagrer bare personopplysningene dine så lenge det anses nødvendig for å oppfylle formålene med behandlingen av personopplysningene dine.

.

Kontaktperson

Hvis du er kontaktperson hos våre leverandører eller forretningspartnere, etc., vil Half Double Institute lagre personopplysninger om deg inntil avtaleforholdet (om noe) avsluttes, så lenge Half Double Institute kommuniserer med deg fordi du er Half Double Institutes kontaktpunkt, eller inntil det ikke lenger er nødvendig for å etablere, utøve eller forsvare et juridisk krav.

.

Forespørsler til kundestøtte

.

Henvendelsene slettes fortløpende når de er håndtert, med mindre det anses nødvendig å lagre dem for dokumentasjonsformål, f.eks. på grunn av en tvist, herunder for å etablere, utøve eller forsvare rettslige krav.

.

Bokføringsmateriale

Half Double Institute lagrer dine personopplysninger i den grad det er nødvendig for bokføringsformål, for eksempel personopplysninger knyttet til fakturering. Slike personopplysninger vil bli lagret i en periode på 5 år fra slutten av regnskapsåret som regnskapet gjelder. Formålet er å oppfylle den rettslige forpliktelsen i henhold til den danske bokføringsloven.

.

Sosiale medier

Personopplysningene slettes når innlegget slettes eller når du velger å trekke tilbake din reaksjon på innlegget (like, dele osv.). IP-adressen din som samles inn og behandles for statistiske formål ved bruk av informasjonskapsler, lagres i opptil 14 måneder etter at informasjonskapselen ble lagret på den besøkendes harddisk.

.

Abonnement på nyhetsbrev

Personopplysningene slettes når du trekker tilbake ditt samtykke til å motta nyhetsbrev fra Half Double Institute.

.

6. DINE RETTIGHETER

Half Double Institute har iverksatt en rekke tiltak for å beskytte personopplysningene dine og sikre dine rettigheter. Som registrert kan du utøve rettighetene som er oppført nedenfor. Noen av rettighetene gjelder imidlertid bare under visse omstendigheter.

.

Datatilsynet har utarbeidet en veiledning om de registrertes rettigheter. Retningslinjene er tilgjengelige

her. Vær imidlertid oppmerksom på at retningslinjene kun er tilgjengelige på dansk.

.

6.1 Rett til innsyn

Du har rett til å be om innsyn i, inkludert utlevering av en kopi av personopplysningene som Half Double Institute behandler om deg, samt rett til å motta informasjon om:

  • formålene med behandlingen; kategoriene av personopplysninger som berøres;
  • .
  • mottakerne eller kategoriene av mottakere som personopplysningene er eller vil bli utlevert til, særlig mottakere i tredjeland, og i den forbindelse de nødvendige tiltakene som er gjennomført før overføringen;
  • den planlagte lagringsperioden eller kriteriene som brukes til å fastsette denne perioden;
  • om retten til å be om retting, sletting, begrensning eller innsigelse mot behandling av personopplysningene dine, herunder særlig behandling av personopplysninger i forbindelse med direkte markedsføring;
  • rett til å inngi en klage til Datatilsynet;.
  • hvor personopplysningene dine er innhentet fra hvis personopplysningene ikke er innhentet fra deg, og.
  • om det forekommer automatiserte avgjørelser, herunder profilering, og som et minimum meningsfull informasjon om logikken som er involvert, samt betydningen og de forventede konsekvensene av slik behandling for deg.

6.2 Rett til retting

.

Du har rett til å få uriktige personopplysninger om deg selv rettet, samt rett til å be om komplettering av ufullstendige personopplysninger om deg.

.

6.3 Rett til sletting ("rett til å bli glemt")

Under visse omstendigheter har du rett til å kreve at Half Double Institute sletter personopplysninger om deg, for eksempel hvis behandlingen er basert på ditt uttrykkelige samtykke og du trekker tilbake dette samtykket.

6.4 Rett til begrensning av behandling

.

Du har rett til å begrense Half Double Institutes behandling av personopplysningene dine, for eksempel hvis du bestrider riktigheten av personopplysningene.

.

6.5 Rett til dataportabilitet

.

Når vår behandling av personopplysningene dine utføres automatisk og er basert på ditt samtykke eller en avtale med deg, har du rett til å motta personopplysningene om deg i et strukturert, alminnelig anvendt og maskinlesbart format og rett til å overføre disse personopplysningene til en annen behandlingsansvarlig, dersom dette er teknisk mulig.

.

6.6 Rett til å gjøre innsigelse

.

Du har rett til når som helst å protestere mot vår behandling av dine personopplysninger som er basert på artikkel 6 nr. 1 bokstav e) eller f) i GDPR. 6(1) i personvernforordningen. Dette gjelder når som helst når personopplysningene behandles for direkte markedsføringsformål.

.

6.7 Rett til ikke å være gjenstand for automatiserte individuelle avgjørelser

.

Du har rett til ikke å bli gjenstand for en avgjørelse som utelukkende er basert på automatisk behandling, herunder profilering, som har rettsvirkning for deg eller på lignende måte i betydelig grad påvirker deg.

6.8 Rett til å trekke tilbake et samtykke

.

Hvis du har gitt oss ditt samtykke til behandling av personopplysningene dine, har du rett til å trekke tilbake samtykket når som helst. Tilbaketrekking av samtykket ditt vil imidlertid ikke påvirke lovligheten av behandlingen av personopplysningene dine basert på samtykket før det ble trukket tilbake.

.

7. SPØRSMÅL ELLER KLAGER

. Du kan også sende inn en klage til det danske Datatilsynet, som er en uavhengig offentlig myndighet som blant annet er ansvarlig for å overvåke og håndheve anvendelsen av GDPR. Datatilsynets kontaktinformasjon finner du på Datatilsynets hjemmeside: www.datatilsynet.dk.

8. ENDRINGER I DENNE PERSONVERNPOLITIKKEN

.

Denne personvernerklæringen vil bli oppdatert og endret med jevne mellomrom, samt når det er nødvendig på grunn av endringer i gjeldende personvernlovgivning og praksis, og Half Double Institute anbefaler derfor at du holder deg oppdatert om slike endringer.

.

Dato for siste endring av denne personvernerklæringen:

20. mai 2021