Half Double forskning

Løbende evaluering og dokumentation af Half Double-resultater

Aarhus Universitet (AU) er ansvarlig for forskningssporet og leverer projektets akademiske bidrag, som er af stor betydning for Project Half Double's legitimitet og videre udbredelse. På denne side kan du finde information om forskningen og resultaterne i form af rapporter og publikationer.
Nyeste forskningsrapport om Half Double
Continuous evaluation and documentation of Half Double results & research

Forskningsrapporter

Under udviklingen af Half Double-metoden er der blevet udarbejdet flere forskningsrapporter. Disse rapporter har et stærkt fokus på at dokumentere og evaluere metodens resultater i en lang række organisationer. Det giver et klart billede af, hvorfor den virker, og hvilke situationer, udfordringer og

.

Muligheder, vi skal være opmærksomme på. Forskningen er blevet brugt aktivt i udviklingsfaserne af Half Double-metoden. Det har skabt validering af effekten af den endelige metode og sikret bevidsthed om kritiske punkter og løbende forbedringer af Half Double-metoden.

Download rapporterne her

Rode, A. L. G., & Svejvig, P. (2023). Projekt Half Double: Evaluering af fase 3 og konsolidering af fase 1, 2 og 3, juni 2023. Aarhus Universitet.

Nielsen, L. J. K., Ulrik Bak; Zhu, Tong. (2022). Projekt Half Double casestudie: Projekt FEMaLe. Hentet fra Aarhus Universitet.

Boris, P. N., & Svejvig, P. (2021). Undersøgelse af projektledelsesmetoder anvendt i Dansk Projektlederforenings community. Hentet fra Aarhus Universitet.

Rode, A. L. G., & Svejvig, P. (2021). Projekt Half Double: midtvejsevaluering af fase 3, marts 2021. Hentet fra Aarhus Universitet.

Jensby, A. (2021). Projekt Halv Dobbelt: Casestudie konsolidering af PHD fase 1 og 2, marts 2021. Hentet fra Aarhus Universitet.

Jensby, A., Mogensen, O. B. G., & Svejvig, P. (2021). Projekt Halv Dobbelt case study: Forsvarsministeriet, Materiel- og Indkøbsstyrelsen. Hentet fra Aarhus Universitet.

Boris, P. N., & Svejvig, P. (2020). Undersøgelse af projektledelsesmetoder anvendt i Half Double Community. Hentet fra Aarhus Universitet.

Rode, A. L. G., Hansen, A.-S., Svejvig, P., Ehlers, M., Adland, K. T., Ruth, T. K., Greve-Vilby, A. M. (2019). Projekt Halv Dobbelt: Resultater for fase 1 og fase 2, juni 2019. Hentet fra Aarhus Universitet.

Rode, A. L. G., Frederiksen, S. H., & Svejvig, P. (2018). Projekt Halv Dobbelt: uddannelse af praktikere, arbejde med visualisering, praksisrefleksioner og små og mellemstore virksomheder. Hentet fra Aarhus Universitet.

Rode, A. L. G., & Svejvig, P. (2018a). Et halvt dobbelt casestudie: SAS Ground Handling pilotprojekt. Hentet fra Aarhus Universitet.

Rode, A. L. G., & Svejvig, P. (2018b). Højt niveau forskningsresultater fra Projekt Half Double. Hentet fra Aarhus Universitet.

Svejvig, P., Adland, K. T., Klein, J. B. Z., Pedersen, S. E., Nissen, N. A., & Waldemar, R. (2017). Projekt Half Double: Aktuelle resultater for fase 1 og fase 2, december 2017. Hentet fra Aarhus Universitet.

Svejvig, P., Rode, A. L. G., & Frederiksen, S. H. (2017). Projekt Halv Dobbelt: Aktuelle resultater for fase 1 - addendum, januar 2017. Hentet fra Aarhus Universitet.

Svejvig, P., Ehlers, M., Adland, K. T., Grex, S., Frederiksen, S. H., Borch, M. M., . . . Pedersen, S. E. (2016). Projekt Half Double: Foreløbige resultater for fase 1, juni 2016. Hentet fra Aarhus Universitet.

Hvordan er det blevet gjort?

Forskningssporet søger at dokumentere og evaluere erfaringerne med og effekten af Project Half Double-metoden ved at sammenligne pilotprojektet med tre andre "referenceprojekter" i hver af pilotvirksomhederne. Evalueringen er baseret på en kombination af kvalitative og kvantitative data, og metoden udvikles løbende i samarbejde med de enkelte pilotvirksomheder. Forskningssporet i Projekt

Half Double søger primært at kunne sammenligne effekten af metoden på tværs af projekter inden for de enkelte pilotorganisationer. De variabler, der kan bruges i denne sammenligning, er udarbejdet i samarbejde med virksomheden. For at kunne sammenligne effekten på tværs af projekterne, bruges den samme model til at evaluere både pilotprojektet og referenceprojekterne i hver pilotvirksomhed.

Om metodologien

I løbet af fase 1 og 2 af Projekt Half Double søgte forskningen at dokumentere og evaluere oplevelsen af at arbejde med Half Double-metoden gennem en mangesidet evalueringsproces, der kombinerede både kvalitative og kvantitative metoder. Ved at udvikle et omfattende komparativt studie var forskerholdet i stand til at undersøge projekter i 16 individuelle organisationer og sammenligne effekten af Half Double-metoden på tværs af projekter. Her blev pilotprojekter implementeret med Half Double-metoden sammenlignet med tre referenceprojekter i hver organisation, der ikke anvendte metoden. Denne evaluering vurderer, i hvor høj grad Half Double-metoden vil vise sig at være mere succesfuld og effektiv end traditionelle tilgange til projektledelse, når det kommer til at reducere tiden til effekt, øge projektets succesrate og udviklingshastigheden af produkter eller tjenester. Samtidig evaluerer den erfaringerne og implikationerne fra hver organisation med hensyn til at praktisere Half Double-metoden.

I fase 3 fortsætter forskningssporet med at dokumentere og evaluere Half Double-metoden anvendt på projekter i organisationer på tværs af Danmark. Mere specifikt undersøger denne fase udbredelsen og spredningen af Half Double-metoden, og undersøger yderligere anvendelsen af metoden i en specifik kontekst i flere små og mellemstore organisationer. Denne forskning fortsætter med at være et mulitfacetteret sammenligningsstudie af pilotprojekter. Desuden vil forskningssporet undersøge skaleringen af Half Double-metoden gennem undersøgelsesdata.

Publikationer relateret til Half Double

I hele sin eksistens har Half Double tiltrukket sig opmærksomhed fra forskere i den akademiske verden.

Publikationer vedrørende metoden. Nedenfor er publikationerne fra akademiske tidsskrifter og internationale konferencer listet.

Liste over akademiske publikationer

Internationalt akademisk samarbejde

Forskningssporet spiller også en vigtig rolle i at skabe opmærksomhed, fremskridt og forbindelser i internationale forskningsmiljøer. Ud over løbende publicering af forskning relateret til Project Half Double's metodologi, evaluering og rolle i forhold til tidligere forskningsinitiativer

(såsom den britiske bevægelse fra 2006 kaldet "Rethinking Project Management"), medlemmer af teamet har også mødtes med andre tankeledere inden for de samme områder såsom Kristian Kreiner, Mark Winter, Aaron Shenhar, Mia Martinsuo, Ralf Müller, Andrew Davies og Agnar Johansen.

Om internationalt samarbejde

Professor emeritus Kristian Kreiner, som er tidligere professor på Copenhagen Business School har gennemgået metoden og givet sit input til de overvejelser, der skal gøres for at øge værdien og anvendeligheden af konceptet. Et af de vigtigste takeaways var behovet for at intensivere fokus på, hvordan metoden kan anvendes i unikke, lokale sammenhænge, hvor forudsætningerne for at opnå succes er forskellige.

Det britiske regeringsfinansierede initiativ "Rethinking Project Management" har også været en stor inspirationskilde i udviklingen af Project Half Double Methodology. Dr. Mark Winter ledede forskningsprojektet, og resultater og anbefalinger fra projektet blev offentliggjort i International Journal of Project Management. Et af resultaterne af initiativet var fem nye retninger for yderligere forskning i projektledelse, som på mange måder ligner Project Half Double Methodology. Der blev især lagt vægt på at ændre tilgangen til projektudøvere, så de betragtes som reflekterende praktikere i stedet for uddannede teknikere. Dr. Winters erfaring på dette område har bidraget til, at Project Half Double Methodology udvikler reflekterende praktikere, der effektivt kan lære, operere og tilpasse sig komplekse projektsammenhænge - og dermed pragmatisk oversætte og anvende metodikken i praksis.

Dr. Aaron J. Shenhar anses for at være en af verdens førende forskere inden for projektledelse og teknologiledelse. Ud over at give feedback på Half Double-metoden var Dr. Shenhar hovedtaler på Project Half Double-konferencen i 2016. Dr. Shenhars tilgang til projektegenskaber anvendes til at analysere projekter i Project Half Double.

Ralf Müller er en prisvindende professor i projektledelse ved BI Norwegian Business School. Müller er kendt for sin forskning inden for projektledelse og emnerne projektledelse og governance - to nøgleaspekter i Half Double-metoden. I 2017 blev Ralf Müller inviteret til en Project Half Double Thought Leader-session for at dele sine indsigter om ledelse og styring.

Miia Martinsuo er professor i industriel ledelse ved Tampere University i Finland. Martinsuo er anerkendt for sin forskning i ledelse af projektvirksomheder og porteføljer med fokus på værdistyring og usikkerhed. I 2017 inviterede Project Half Double Martinsuo til at dele sine tanker om effektiv porteføljeledelse og lederskab i relation til Half Double på en Thought Leader-session.

Andrew Davis er en anerkendt professor i innovationsledelse. Hans forskning tager udgangspunkt i forestillingen om innovation i komplekse projekter og identificerer praksisser for at levere succesfulde projekter inden for tid, budget og omfang. I 2018 blev Andrew Davis inviteret som hovedtaler om innovation, fleksibilitet og projektlæring på en Half Double-konference.

Agnar Johansen er professor ved Norsk Teknisk-Naturvidenskabeligt Universitet. Johansen arbejder inden for projektledelse, hvor han har en bred erfaring som forsker, underviser og konsulent. På en Half Double-konference i 2018 delte Johansen sin forskning i hurtige projekter og viden fra ledelse af flere udviklingsprojekter.

Half Double litteratur

Half Double Methodology Handbook og Half Double Foundation Guide er tilgængelig i boghandlere verden over.

Læs mere om publikationerne, og hvordan du kan bestille dit eget eksemplar.

Kontakt vores forskningsteam

Kontaktoplysninger

Per Svejvig

Lektor, Aarhus Universitet

psve@mgmt.au.dk