Half Double og andre PM-standarder

Hvordan Half Double-metoden kan sameksistere og interagere med andre standarder

Half Double-metoden er en "hybrid", hvilket betyder, at den kombinerer elementer fra traditionel projektledelsespraksis og mere agile metoder. I den forstand supplerer Half Double-metoden eksisterende PM/Agile-standarder, modeller, metoder og rammer, der i øjeblikket bruges af mange projektorienterede organisationer, og kan eksistere sammen med dem.
half double governance of projects

IPMA

Det faktum, at Half Double Methodology (HDM) og IPMA Individual Competence Baseline (ICB) konceptuelt er meget forskellige, er dybest set også grunden til, at de to supplerer hinanden, hvilket betyder, at de to "modeller" faktisk kan forstærke hinanden.

Det er indlysende, at de generiske kompetencer i IPMA's individuelle kompetencebaseline vil drage fordel af at blive brugt i kombination med Half Double-metoden, den agile hybridmodel, der udvider både klassiske og agile projektmetoder.

Fra et mere praktisk perspektiv, hvis du allerede har en IPMA-certificering, kan du drage fordel af dit opnåede niveau af generiske individuelle IPMA-kompetencer til bedre forståelse af Half Double-metoden, til en hurtigere og mere effektiv vedtagelse, implementering og praktisk brug af Half Double-metoden. Med en IPMA-certificering kan du øge dine chancer for også at få succes med Half Double-metoden.

PRINCE2

PRINCE2 og Half Double (HDM) har både ligheder og forskelle. De er begge generiske metoder, og når de er skræddersyede, passer de begge til en bred vifte af projekter og miljøer. PRINCE2-tilgangen fokuserer primært på struktur, processer, governance, ledelsesdokumenter samt roller og ansvar, mens Half Double-tilgangen er en agil hybrid, der fokuserer på at skabe effekt, på mennesker og på at accelerere innovation og produktudvikling.

Half Double-metoden (HDM) og PRINCE2-modellen er komplementære, hvilket betyder, at de to tilgange til projektledelse, brugt på den rigtige måde, styrker hinanden. På trods af nogle indbyggede konflikter mellem de to standarder er der flere synergier, hvis vi fokuserer på den overordnede brug og intentionerne med de to tilgange.

Hvis du allerede har en PRINCE2-certificering, vil denne vidensbase hjælpe dig med at forstå Half Double bedre, og den vil understøtte en hurtig og effektiv praktisk brug af Half Double-metoden (HDM). Med en PRINCE2-certificering kan du øge dine chancer for at få succes med Half Double.

SAFe

Det kan give god mening at bruge Half Double og SAFe sammen. Et muligt scenarie ville være, at forretnings- og teknologiledelsen bruger Half Double-metoder til at opbygge roadmaps og backlogs, mens de agile teams bruger Agile Release Train-modellen fra SAFe med den indlejrede SCRUM- og Kanban-tilgang.

SAFe er baseret på LEAN og agil tænkning, hvilket også er tydeligt med Half Double. Generelt er der mange ligheder i filosofi og principper - men den store forskel er, at SAFe tror på at skabe faste teams, der håndterer nye opgaver (backlog items) hvert sprint, mens Half Double tror på, at komplekse projekter med unikke behov skal håndteres af skræddersyede teams med unikke kompetencer til hvert projekt. Det er også grunden til, at Half Double fortsætter med at bruge kendte roller som "projektleder" og "projektejer", mens SAFe ville introducere nye roller, f.eks. RTE (Release Train Engineer) og SCRUM master.

Den anden store forskel er, at de to tilgange er designet til forskellige typer arbejde; SAFe er designet til organisationer, der arbejder med løbende forbedring af en (software)platform på en lean-tænkende måde, mens Half Double er designet til organisationer, der arbejder med unikke og komplekse projekter, der bidrager til individuelle løsninger (f.eks. produktudvikling). Kort sagt er SAFe fantastisk, hvis du driver en "Feature factory", og Half Double er fantastisk, hvis du driver en "Project factory".

SCRUM

Scrum-frameworket er et uforanderligt, simpelt framework, der skal suppleres med teknikker, metoder og praksisser for at nå sit mål. Alle Scrum-implementeringer har derfor tilføjet praksisser, som organisationen betragter som integrerede for at få succes med Scrum.

At bruge Half Double og Scrum sammen vil kræve en oversættelse af terminologien på visse områder, og mens Half Double eksplicit er åben for lokal oversættelse, er Scrum-frameworket kun åbent for udvidelse.

Scrum stammer fra softwareudvikling og er derfor baseret på en platform med "kontinuerlig forbedring". Scrum er en eksekveringsmotor med egne roller og bryder med traditionelle projektlederroller. Forandringer og større interessentmiljøer er ikke med i Scrum, men er de vigtigste elementer i HDM.

Hvis du er certificeret Scrum master, kan du øge din værdiskabelse med HDM.

PMI

I 2021 introducerede PMI en grundlæggende ændring i deres projektledelsesfilosofi. De ændrede PMBOK Guide fra en procesbaseret standard (1987 - 2017) til en principbaseret standard (2021). Dette var et stort vendepunkt, da fokus blev flyttet fra en præskriptiv procesbaseret metode til en principbaseret metode med mere fokus på effektiv projektledelse og tilsigtede resultater snarere end overholdelse af processer. Dette skift muliggør et tydeligere overlap mellem PMBOK Guide og HDM - hvorimod den tidligere procesbaserede standard var forudsigende, plandrevet og til en vis grad i opposition til HDM i sin tilgang. Derfor er det vigtigt at være præcis med hensyn til, hvilken udgave af PMBOK Guide der bruges til at sammenligne med HDM. I denne sameksistensbeskrivelse fokuserer vi på den principbaserede PMBOK Guide 7. udgave.

Da PMBOK Guide stræber efter at være omfattende og udtømmende i sin natur (deraf forkortelsen Project Management Body of Knowledge), kan HDM helt sikkert drage fordel af de mange tilføjelser i principper (12 principper i stedet for 3 i HDM), præstationsdomæner og flere modeller, metoder og artefakter. I nogle projekter vil HDM være nødt til at supplere med PMBOK-metoder for at skabe mere effekt på den halve tid - f.eks. ved at udføre en "Make-or-buy-analyse", hvis det er relevant.

Men det modsatte er også tilfældet. PMBOK-guiden kan helt sikkert drage fordel af den forenkling, der er indlejret i HDM. En ligefrem og præcis tilgang til effektiv projektledelse - at skabe mere effekt, hurtigere - der guider praktikere til at begynde med de mest effektive kerneelementer (effekt, flow og lederskab) i deres projekter.

Overlappet mellem de to metoder er dog slående, og især inden for lokal oversættelse/tilpasning skaber "one-size-does-NOT-fit-all"-tilgangen et fælles fundament at bygge videre på. Der er et direkte forhold mellem principper og præstationsdomæner i de to metodologier.