Grundfos pilotprojekt

Halv dobbelt i den virkelige verden

Pilotprojektet er et frontloading-projekt og er sat i gang for at sikre Grundfos en øget markedsandel og samtidig bevare sin førende position som en pumpeproducent i verdensklasse.
grundfos, HALF DOUBLE PROJECTS AND PORTFOLIOS

Virksomhed

Grundfos er verdens største pumpeproducent, baseret i Danmark, med mere end 18.000 ansatte globalt og en omsætning i 2014 på 3.168 millioner euro. Den årlige produktion er på mere end 16 millioner pumpeenheder, med cirkulationspumper (UP), dykpumper (SP) og flertrins trykpumper (CR) som de vigtigste produktgrupper. Grundfos producerer også elektromotorer til pumperne samt elektromotorer til separat merchandising. Grundfos udvikler og sælger elektronik til styring af pumper og andre systemer.

Grundfos' motto er "Be-Think-Innovate", og Grundfos er meget fokuseret på innovation og forskning for at bevare sin markedsledende position. Den daglige kontakt mellem forsknings- og udviklingscentre i Danmark, Kina, Indien og USA foregår via videokonferencer og virtuelle systemer. Store globale udviklingsprojekter gennemføres flere steder i verden.

Grundfos har i 2012 etableret en projektmodel for frontloading-projekter, der består af tre faser efter idéudvikling:

 1. Initiere
 2. Oprette
 3. Modne
 4. .
 • Modne

  Frontloading-projekter bruges som en måde at accelerere viden og fjerne større usikkerheder forud for produktudvikling. Det håndgribelige output fra frontloading-projekter er en såkaldt "Fact Pack", som er dokumentation med følgende indhold: Forretningsevaluering, innovationsprofil, designambition, masterplan for produktfamilien, teknisk dokumentation (designjournaler) og vurdering af overgangsparathed. Faktapakken bruges som input til og fundament for det produktudviklingsprojekt (PDP), der skal gennemføres efter frontloading-projektet.

  Pilotprojektet

  Projektet er et frontloading-projekt og er sat i gang for at sikre Grundfos en øget markedsandel og samtidig bevare sin førende position som en pumpeproducent i verdensklasse. Dette forventes gennem udvikling af et robust koncept, som ikke kun skal være teknisk gennemførligt, men også have den forventede tiltrækningskraft og effekt for Grundfos' kundesegmenter. Det overordnede mål med pilotprojektet er også at reducere tiden til markedet i F&U-processen.

  Pilotprojektet er en del af den nye generation af pumper i Grundfos. Den nye generation vil være mere omkostningseffektiv, samtidig med at den omfatter kravene fra Grundfos' kundesegmenter - og potentielt flere. Den nye generation af pumper skal leve op til en række strenge krav og specifikationer, hvilket betyder, at omfanget påvirkes væsentligt i R&D-processen.

  Pilotprojektet er i øjeblikket i sin modne fase (maj 2016), hvor formålet er at etablere tilstrækkeligt bevis for konceptets værdi samt afgøre, om konceptet har forretningsmæssig anvendelighed.
  . I denne del af R&D-processen er projektteamet desuden meget fokuseret på at håndtere og omgå de usikre elementer for at opnå en højere grad af gennemsigtighed, forudsigelighed og realitet.

  Den nuværende gate forventes at slutte i juni 2016, hvorefter kravene og specifikationerne overdrages til lederen af den næste gate, hvor det egentlige produktudviklingsprojekt vil blive igangsat. Udover en ny projektleder vil teamet blive større, men kerneteamet vil forblive det samme.

  Lokal implementering

  Den lokale oversættelse og skræddersyning blev indledt med et møde med projektsponsoren og projektlederen. Formålet var at forstå den aktuelle opgave, livscyklussen, og hvad der skulle leveres i projektet. Projektsponsoren og -lederen blev også introduceret til Half Double Methodology.

  I første omgang var Grundfos interesseret i at afprøve følgende tre ledestjerner, der var defineret i den tidlige fase af Projekt Half Double:

  • Fokus på kundeværdi
  • Fokus på kundeværdi
  • Dræb kompleksiteten
  • Arbejd med det visuelle
  I virkeligheden blev pilotprojekteksperimentet en blandet tilgang af ledestjerner og Half Double Methodology, og det er svært at isolere dem fra hinanden.

  Effekt af casen

  Sporing og kundeværdi: Etableringen af impact cases og projektet som helhed skulle tjene det formål at fokusere på effekten for både slutkunden - og den interne kunde i Produktudvikling, som skulle overtage projektet efter afslutningen af frontloading-projektet i juni 2016. Værdien af frontloading-projektet blev målt i forhold til kvaliteten af den indsigt og læring, der blev skabt for potentielt at reducere "time to impact" for hele projektets livscyklus.

  Sporing af effekt var især fokuseret på kundetilfredshed. Den skulle måles på kundeworkshops, der oprindeligt var planlagt til november og december 2015 - relativt tidligt i projektets livscyklus og sandsynligvis tidligere end i typiske Grundfos-projekter.

  Effekt af løsningsdesign

  Kundeværdi og dræber kompleksitet: Hensigten var at gøre kundefeedback til drivkraften bag designet af impact-løsningen i stedet for en verificering af, hvad Grundfos tror, kunden ønsker. I virkeligheden blev det svært at gennemføre kundeindsigten, simpelthen fordi dele af organisationen, der skulle arrangere disse workshops, blev målt på andre variabler end at give feedback til et kommende produkt. På grund af dette kom feedback fra kunderne meget sent i projektet.

  Pulskontrol

  Pulstjekket blev sat op med de 6 grundlæggende spørgsmål fra Half Double Methodology efter det første sprint. Det blev sendt ud til kerneteamet og de vigtigste interessenter i projektet dagen efter hvert sprintplanlægningsmøde hver fjerde uge.

  Pulsen blev opsummeret og visuelt designet som grundlag for en dialog med kerneteamet om, hvordan de skulle fortolke og handle på resultaterne. Specifikke handlinger havde en åbenlys effekt, men ændring af fokus i den overordnede organisation påvirkede scoren på pulstjekket endnu mere.

  Rytme i nøglebegivenheder: Projektets rytme blev fastlagt tidligt i projektet og var baseret på to arbejdsdage om ugen. Mandag startede med et ugentligt planlægningsmøde eller et sprintplanlægningsmøde (hver fjerde uge). Torsdag eftermiddag var afsat til planlægningsmøder, opfølgning på den ugentlige progression og diskussion af tekniske løsninger i et rum kaldet "N5", hvor alle reservedele var tilgængelige.

  Produktudviklingschefen blev inviteret hver fjerde uge til at deltage i sprintplanlægningsmødet, og flere nøgleinteressenter blev inviteret, da projektet havde fire til fem måneder tilbage.

  Visuel planlægning og arbejde med visuals

  Rigtigt fra projektets kickoff i september 2015 blev der brugt visuals. Den overordnede milepælsplan blev etableret på dette kickoff-møde med visuelle værktøjer, og den dannede grundlag for alle sprints i projektet. Derudover blev den brugt som et kommunikativt værktøj til teams og nøgleinteressenter om projektet.

  Planen havde fire fokusområder:

   Projektledelse
  1. Projektledelse indeholdende bl.a. styregruppemøder, beslutningspunkter, vigtige dokumenter, afslutning osv.
  2. Krav indeholdende aktiviteter i forhold til at beskrive krav til pumpe.
  3. Commercial indeholdende de centrale milepæle og vigtige punkter i forhold til de respektive markeder for at få feedback og input på den nye pumpe. Workshops, besøg, konferencer internationalt med særlige fokusgrupper og udvalgte personer.
  4. Tekniske spor
  5. Tekniske spor, der indeholder alle "opgaverne", som i bund og grund er tekniske elementer som "kabelindføring", "kulstofakselleje" osv.
 • En visuel sprintplan blev anvendt. Den omfattede "Team performance indicators", som blev brugt til at måle følgende: Mødelængde (med et mål om at holde møderne korte og intense), antal mødedeltagere, antal gennemførte aktiviteter ud af det samlede antal planlagte aktiviteter, antal teammedlemmer i projektrummet i løbet af dagen. Ved den månedlige afslutning af sprinten blev dette evalueret med det formål at få teamets opbakning og øge deltagelsen i møderne.

  Design af co-location

  Allokering og afskaffelse af kompleksitet: For at sikre enkelhed blev kerneteamet samlet i et projektrum, hvor de havde alle deres materialer, tegninger og reservedele til pumper til rådighed for at minimere den tid, der blev brugt på kommunikationsforsinkelse og ventetid. Teamlokalet (N5) lå ca. 1 km fra Grundfos' center, og med en 40%-allokering arbejdede teamet hver mandag, hvor de startede med et planlægningsmøde og arbejdede på projektet. Det samme skete torsdag, hvor teamet var colocated. Dette tvang teamet til at arbejde sammen, hvilket kan være et problem i den sædvanlige teamopsætning i frontloading-projekter.

  Aktivt projektejerskab

  Der var et ønske om at få styregruppen tæt på projektet og deltage i sprint-afslutningsmøder (sprint review). Et medlem af styregruppen deltog i et par møder. Bookinger blev aflyst på grund af andre prioriteter fra styregruppens medlemmer. I stedet blev der planlagt et møde i januar 2016 med Niels Due Jensen (formand for Grundfos). Han blev præsenteret for de tekniske elementer i projektet og gav feedback på løsningen. Mødet viste sig at have en rigtig god effekt på teammedlemmernes fokus og samarbejde.

  Aktiv projektledelse

  Projektlederen overtog gradvist alle processer og facilitering af møder. Half Double-konsulenterne fungerede som feedback-team og hjalp projektlederen og ressourcerne med vigtige scripts og sessioner ud over det sædvanlige (reboot-workshops, scripts til kundeworkshops osv.)

  Sæt mennesker før systemer, og skræddersy projektmodellen

  .

  Frontloading-modellen er velkendt i Grundfos, hvilket gjorde det nemt at relatere gates og leverancer til teamet. Modellen fungerede som et støttende element for projektlederen for at sikre den nødvendige dokumentation for beslutninger samt verificering af impact/business case i gate-processen. Impact/business casen og den intensive planlægning gjorde det muligt for teamet at tilpasse sig og arbejde intensivt hen imod gates.  Et par historier fra pilotprojektet hos Grundfos

  Projektet blev startet med intense workshops og fulgt op med det samme: Der gik meget planlægning i en todages kickoff-workshop med hele teamet. Et detaljeret manuskript og alt visuelt materiale til de forskellige sessioner blev lavet i god tid. Alle teammedlemmer udfyldte også et spørgeskema til en personlig præferencetest på forhånd. Resultatet af workshoppen var en klar og fælles retning for projektet og en masse accelereret indsigt i kerneteamet. Da vi forlod workshoppen, vidste alle, hvad de skulle arbejde med, og hvad der foregik i teamet. Milepælsplanen fungerede som et visuelt værktøj til at etablere en fælles forståelse af omfanget, tidsrammen og de gensidige afhængigheder i frontloading-projektet.

  Det blev fulgt op ved at overføre alt output fra workshoppen til teamrummet, så alt var visuelt fra dag ét. Måneder senere henviste alle til disse begivenheder som nogle af de nøgleelementer, der havde gjort en enorm forskel i projektet. Baseret på denne erfaring blev projektet genstartet fem måneder senere for at fokusere alle og skabe fornyet holdånd. Effekten af workshoppen var straks synlig i pulstjekket, der beviste værdien af sådanne sessioner - pulstjekket steg fra et gennemsnit på 3,5 i januar 2016 til 3,9 efter workshoppen i februar 2016.

  Aktivt lederskab skaber en følelse af formål og værdiskabelse: Mødet med Niels Due Jensen viste virkelig, hvor vigtig opmærksomheden fra de vigtigste interessenter er for et projekt. Det var især tydeligt i de samtaler og møder, der var planlagt som forberedelse til arrangementet. Effekten af mødet var, at centrale dele af projektet blev fremskyndet. Der kom en masse energi ud af, at begivenheden nærmede sig. Energien kom fra teamet selv, hvilket er essentielt.

  Impact case og kundeværdi som drivkraft for projektet: Det virkede svært at forankre impact casen i styregruppen og give projektet høj prioritet, primært på grund af problemer med højere prioritet i både forretningsudviklings- og salgsorganisationerne. Konsekvensen var kundeworkshops og møder, der blev udskudt og ikke prioriteret. Designet endte med at blive baseret på "Grundfos-viden" og en samtale med en kunde i Sydafrika. De rigtige kundeworkshops endte med at være mere en "verifikation" af produktet end et grundlag for design og verifikation af impact casen. Konsekvensen var designændringer i sidste øjeblik baseret på kundeinput.

  Vi har en række Half Double-videoer tilgængelige på Youtube og Vimeo.

  Kom godt i gang!

  Vi vil gerne hjælpe dig og din organisation med at accelerere projekter og levere øget effekt og værdi. Hvis du vil i gang med din Half Double-rejse og har brug for input til opsætning af pilotprojekter, coaching eller se nærmere på fordelene.

  Skriv en mail til os her.