Kontakt

Kom i kontakt med folkene bag Half Double Institute

På denne side kan du finde kontaktoplysninger på nøglepersoner med tilknytning til Half Double Institute. Vi er altid glade for at høre fra folk, der brænder for Half Double. Hvis du har en forespørgsel eller ønsker at starte en dialog, så tøv ikke med at kontakte os.
Contact, Get in touch with the people behind the Half Double Institute

Relevante kontaktoplysninger

Herunder kan du finde kontaktoplysninger på relevante personer hos Half Double Institute. 
 

Half Double Institute

Vesterbrogade 1L, 2. sal 
DK-1620 København V
Mail: info@halfdoubleinstitute.org


Ledelse

Christina Sejr Pedersen, direktør for Half Double Institute
Mail: csp@halfdoubleinstitute.org 
Telefon: +45 3136 6009


Forskning

Per Svejvig, lektor ved Aarhus Universitet
Mail: psve@mgmt.au.dk


Certificering

Jesper Schreiner, certificeringsansvarlig for Half Double Institute
Mail: js@halfdoubleinstitute.org
Telefon: +45 3071 7477


PR & Marketing

Anne Lubbe, Marketing Manager for Half Double Institute
Mail: al@halfdoubleinstitute.org 
Tlf: +45 2679 6070


Faktureringsadresse

Half Double Institute fmba
Att. Christina Sejr Pedersen
Vesterbrogade 1L, 2. sal 
DK-1620 København V

CVR nr.: 42434426
Fakturaer bedes mailet til: csp@halfdoubleinstitute.org

 

Politik for databeskyttelse

Vi er forpligtet til at beskytte fortroligheden, integriteten og tilgængeligheden af vores kunders, leverandørers, partneres og medarbejderes data, herunder persondata. Beskyttelse af personoplysninger er afgørende for os, og vi arbejder løbende på at sikre overholdelse af gældende databeskyttelseslovgivning, herunder den generelle databeskyttelsesforordning (GDPR).. 1. Introduktion

Half Double Institute, Strandvejen 54, 2900 Hellerup, Danmark er dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger. Nedenfor har Half Double Institute givet et overblik over de behandlingsaktiviteter, hvor personoplysninger behandles, herunder blandt andet formålet hermed og det juridiske grundlag.

Hvis du har spørgsmål til denne privatlivspolitik ("Privatlivspolitik"), eller du ønsker at udøve dine rettigheder som registreret i henhold til kapitel III i den generelle databeskyttelsesforordning ("GDPR") og i henhold til afsnit 6 i denne privatlivspolitik, bedes du kontakte Half Double Institute på telefon +45 5138 7422 eller via e-mail til info@halfdoubleinstitute.org.

2. Kategorier af personoplysninger, formål og retsgrundlag

Visse modtagere behandler personoplysninger på vegne af Half Double Institute og må kun behandle dine personoplysninger i overensstemmelse med dokumenteret instruks fra Half Double Institute og yderligere vilkår og betingelser angivet i en databehandleraftale indgået med Half Double Institute. Disse databehandlere har ikke tilladelse til at behandle dine personoplysninger til egne formål.

2.1 Besøgende på hjemmesiden

Når du besøger Half Double Institutes hjemmeside halfdoubleinstitute.org, behandler Half Double Institute personoplysninger om dig, f.eks. din IP-adresse. Half Double Institutes cookiepolitik, https://halfdoubleinstitute.org/privacy-and-cookie-policy, indeholder yderligere oplysninger om Half Double Institutes brug af cookies og forklarer, hvordan du kan slette eller slå dem fra. Formålet med at bruge cookies er at forbedre din brugeroplevelse på Half Double Institutes hjemmeside, at levere funktionalitet, at generere statistik, at huske dine præferencer (f.eks. valg af sprog), og at tilpasse Half Double Institutes annoncering på sociale medier.

Det juridiske grundlag for behandlingen af dine personoplysninger i den forbindelse er dit samtykke, som du vil blive bedt om at give, når du besøger hjemmesiden, jf. art. 6(1)(a) i databeskyttelsesforordningen. 6(1)(a) i GDPR.

I visse tilfælde er retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger Half Double Institutes legitime interesser, og det er Half Double Institutes vurdering, at vores legitime interesser går forud for dine interesser eller grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder, jf. art. 6, stk. 1, litra f, i databeskyttelsesforordningen. 6(1)(f) i GDPR. De legitime interesser, der forfølges, er at give dig en hjemmeside, der fungerer optimalt, en god hjemmesideoplevelse og markedsføringsaktiviteter.

2.2 Sociale medier

Half Double Institute behandler din IP-adresse og de oplysninger, du har gjort tilgængelige via indstillingerne på [Facebook, Instagram og LinkedIn], dine reaktioner på Half Double Institutes opslag og deling af opslag samt eventuelle kommentarer til Half Double Institutes opslag. Formålet med behandlingen er imagebranding og markedsføring af Half Double Institute.

Retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger er Half Double Institutes legitime interesser, og at det er Half Double Institutes vurdering, at vores legitime interesser går forud for dine interesser eller grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder, jf. art. 6, stk. 1, litra f, i databeskyttelsesforordningen. 6(1)(f) i GDPR. De legitime interesser, der forfølges, er image branding, markedsføring og forretningsudvikling.

2.3 Tilmelding til arrangementer

Half Double Institute behandler dit navn, kontaktoplysninger, såsom adresse og e-mailadresse, arbejdsgiver og din titel, hvis du har oplyst det. Half Double Institute registrerer og bruger oplysningerne til eventadministrative formål (f.eks. til at bekræfte registrering, forberede navneskilte og deltagerbevis og, hvor det er relevant, til at fremsende eventmateriale).

Retsgrundlaget for behandlingen af personoplysninger er Half Double Institutes legitime interesser, og at det er Half Double Institutes vurdering, at vores legitime interesser går forud for dine interesser eller grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder, jf. art. 6, stk. 1, litra f, i databeskyttelsesforordningen. 6(1)(f) i GDPR. De legitime interesser, der forfølges, er at administrere arrangementer og udsende evalueringsskemaer.

2.4 Abonnement på nyhedsbrev

Hvis du tilmelder dig Half Double Institutes nyhedsbrev, vil Half Double Institute behandle dit navn og din e-mailadresse. Formålet med behandlingen af dine personoplysninger er at kunne levere Half Double Institutes nyhedsbreve til dig.

Det juridiske grundlag for behandlingen af personoplysninger er Half Double Institutes legitime interesser, og at det er Half Double Institutes vurdering, at vores legitime interesser går forud for dine interesser eller grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder, jf. art. 6, stk. 1, litra f, i databeskyttelsesforordningen. 6(1)(f) i GDPR. De legitime interesser, der forfølges, er Half Double Institutes markedsføringsaktiviteter, herunder at levere nyhedsbreve til dig og Half Double Institutes interesse i at målrette det materiale, Half Double Institute udsender.

2.5 Henvendelser til kundesupport

Hvis du sender en henvendelse vedrørende Half Double Institutes ydelser til Half Double Institutes kundesupport, vil Half Double Institute behandle de personoplysninger, der indgår i din henvendelse, samt eventuelle andre personoplysninger af relevans for henvendelsen. De personoplysninger, der behandles, vil være dit navn, din e-mailadresse, de personoplysninger, der indgår i din henvendelse mv.

Retsgrundlaget for behandlingen af personoplysninger er Half Double Institutes legitime interesser, og at det er Half Double Institutes vurdering, at vores legitime interesser går forud for dine interesser eller grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder, jf. art. 6, stk. 1, litra f, i databeskyttelsesforordningen. 6(1)(f) i GDPR. De legitime interesser, der forfølges, er at yde kundesupport ved at besvare henvendelser og forretningsudvikling.

2.6 Kontaktperson hos en leverandør eller anden forretningspartner

Som kontaktperson hos en leverandør eller anden samarbejdspartner behandler Half Double Institute dine personoplysninger, når du kommunikerer med Half Double Institute, f.eks. via e-mails i forbindelse med Half Double Institutes eksisterende kontraktforhold med den virksomhed, du er ansat i, eller i forbindelse med indgåelse eller ophør af en kontrakt. Half Double Institute behandler almindelige personoplysninger om dig, herunder dit navn, e-mailadresse, telefonnummer, adresse, din stilling i virksomheden mv.

Behandlingen af dine personoplysninger er nødvendig for, at Half Double Institute kan opfylde Half Double Institutes kontraktlige forpligtelser over for din arbejdsgiver. Retsgrundlaget for en sådan behandling af dine personoplysninger er, at behandlingen er nødvendig af hensyn til legitime interesser, som forfølges af Half Double Institute, og at det er Half Double Institutes vurdering, at vores legitime interesser går forud for dine interesser eller grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder, jf. art. 6, stk. 1, litra f, i databeskyttelsesforordningen. 6(1)(f) i GDPR. Half Double Institutes legitime interesser er opfyldelse af vores kontraktlige forpligtelser, vedligeholdelse og forbedring af kunderelationer, fakturering for de tjenester, din virksomhed leverer til Half Double Institute og/eller vice versa, kommunikation med dig, hvis du har spørgsmål relateret til vores tjenester eller vice versa, og til dokumentationsformål i tilfælde af, at Half Double Institute aftaler forhold vedrørende vores tjenester skriftligt via e-mail.

I nogle tilfælde er behandling af personoplysninger nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse, som Half Double Institute er underlagt, f.eks. i forhold til bogføringslovens krav om opbevaring af regnskabsmateriale. I så fald er retsgrundlaget for behandlingen artikel 6, stk. 1, litra c, i databeskyttelsesforordningen. 6(1)(c) i GDPR.

3. Modtagere af dine personlige data

Hvor det er relevant, kan Half Double Institute videregive eller overføre dine personoplysninger til leverandører, forretningspartnere eller andre samarbejdspartnere til forretningsformål.

Visse modtagere behandler personoplysninger på vegne af Half Double Institute og må kun behandle dine personoplysninger i overensstemmelse med dokumenterede instrukser fra Half Double Institute og yderligere vilkår og betingelser angivet i en databehandleraftale indgået med Half Double Institute. Disse databehandlere har ikke tilladelse til at behandle dine personoplysninger til egne formål.

5. Opbevaring af dine personoplysninger

Half Double Institute opbevarer kun dine personoplysninger, så længe det vurderes at være nødvendigt for at opfylde formålene med behandlingen af dine personoplysninger.

5.

Kontaktperson

Hvis du er kontaktperson hos vores leverandører eller samarbejdspartnere m.v., vil Half Double Institute opbevare personoplysninger om dig, indtil det eventuelle kontraktforhold ophører, så længe Half Double Institute kommunikerer med dig, fordi du er Half Double Institutes kontaktperson, eller indtil det ikke længere er nødvendigt for, at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.

Kundesupporthenvendelser

Henvendelserne slettes løbende, når de er håndteret, medmindre det skønnes nødvendigt at opbevare dem af dokumentationshensyn f.eks. på grund af en tvist, herunder til brug for stiftelse, udøvelse eller forsvar af retskrav.

Bogføringsmateriale

Half Double Institute opbevarer dine personoplysninger i det omfang, det er nødvendigt af hensyn til bogføring, f.eks. personoplysninger i forbindelse med fakturering. Sådanne personoplysninger vil blive opbevaret i en periode på 5 år fra udgangen af det regnskabsår, som regnskabsmaterialet vedrører. Formålet er at overholde den juridiske forpligtelse i henhold til den danske bogføringslov.

Sociale medier

Personoplysningerne slettes, når opslaget slettes, eller når du vælger at trække din reaktion på opslaget tilbage (like, dele osv.). Din IP-adresse, der indsamles og behandles til statistiske formål ved brug af cookies, opbevares i op til 14 måneder efter, at cookien blev gemt på den besøgendes harddisk.

Abonnement på nyhedsbrev

Personoplysningerne slettes, når du tilbagekalder dit samtykke til at modtage Half Double Institutes nyhedsbreve.

6. Dine rettigheder

Half Double Institute har gennemført en række foranstaltninger for at beskytte dine personoplysninger og sikre dine rettigheder. Som registreret kan du udøve de rettigheder, der er anført nedenfor. Nogle af rettighederne gælder dog kun under visse omstændigheder.

Datatilsynet har udarbejdet en vejledning om de registreredes rettigheder. Vejledningen kan tilgås her. Bemærk dog, at vejledningen kun er tilgængelig på dansk.

6.1 Ret til indsigt

Du har ret til at anmode om indsigt i, herunder udlevering af en kopi af de personoplysninger, som Half Double Institute behandler om dig samt ret til at modtage oplysninger om:

  • formålene med behandlingen;
  • de berørte kategorier af personoplysninger;
  • de modtagere eller kategorier af modtagere, som personoplysningerne er blevet eller vil blive videregivet til, navnlig modtagere i tredjelande, og i den forbindelse de nødvendige foranstaltninger, der er truffet forud for videregivelsen;
  • den påtænkte opbevaringsperiode eller de kriterier, der anvendes til at fastlægge denne periode;
  • retten til at anmode om berigtigelse, sletning, begrænsning eller indsigelse mod behandling af dine personoplysninger, herunder især behandling af personoplysninger i forbindelse med direkte markedsføring;
  • ret til at indgive en klage til Datatilsynet;
  • hvor dine personoplysninger indhentes fra, hvis personoplysningerne ikke indsamles fra dig, og
  • forekomsten af automatiseret beslutningstagning, herunder profilering, og som minimum meningsfulde oplysninger om den involverede logik samt betydningen og de forventede konsekvenser af en sådan behandling for dig.

6.2 Ret til berigtigelse

Du har ret til at få unøjagtige personoplysninger om dig selv berigtiget samt ret til at anmode om, at ufuldstændige personoplysninger om dig udfyldes.

6.3 Ret til sletning ("retten til at blive glemt")

Under visse omstændigheder har du ret til at få Half Double Institute til at slette dine personoplysninger, f.eks. hvis behandlingen er baseret på dit udtrykkelige samtykke, og du trækker dette samtykke tilbage.

6.4 Ret til begrænsning af behandling

Du har ret til at begrænse Half Double Institutes behandling af dine personoplysninger, f.eks. hvis du bestrider nøjagtigheden af personoplysningerne.

6.5 Ret til dataportabilitet

Når vores behandling af dine personoplysninger udføres automatisk og er baseret på dit samtykke eller en kontrakt med dig, har du ret til at modtage personoplysningerne om dig i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format og ret til at overføre disse personoplysninger til en anden dataansvarlig, hvis dette er teknisk muligt.

6.6 Ret til at gøre indsigelse

Du har til enhver tid ret til af grunde, der vedrører din særlige situation, at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger, som er baseret på punkt (e) eller (f) i artikel 6, stk. 1, i GDPR. 6(1) i GDPR. Dette gælder til enhver tid, hvor personoplysninger behandles med henblik på direkte markedsføring.

6.7 Ret til ikke at være genstand for individuel automatiseret beslutningstagning

Du har ret til ikke at være genstand for en afgørelse, der alene er baseret på automatisk behandling, herunder profilering, og som har retsvirkning for dig eller på lignende måde i væsentlig grad påvirker dig.

6.8 Ret til at trække et samtykke tilbage

Hvis du har givet os dit samtykke til behandling af dine personoplysninger, har du til enhver tid ret til at trække dette samtykke tilbage. Tilbagetrækningen af dit samtykke vil dog ikke påvirke lovligheden af behandlingen af dine personoplysninger baseret på samtykke før tilbagetrækningen.

7. Spørgsmål eller indsigelser

Hvis du har spørgsmål vedrørende denne privatlivspolitik, ønsker at udøve dine rettigheder som nævnt ovenfor, eller er uenig i den måde, Half Double Institute behandler dine personoplysninger på, kan du kontakte Half Double Institute ved hjælp af kontaktoplysningerne i afsnit 1 i denne privatlivspolitik.

Du kan også indgive en klage til Datatilsynet, som er en uafhængig offentlig myndighed, der bl.a. er ansvarlig for at overvåge og håndhæve anvendelsen af GDPR. Datatilsynets kontaktoplysninger er tilgængelige på dets hjemmeside: www.datatilsynet.dk.

8. Ændringer til denne privatlivspolitik

.

Denne privatlivspolitik vil blive opdateret og ændret med jævne mellemrum, samt når det er nødvendigt på grund af ændringer i gældende databeskyttelseslovgivning og -praksis, og Half Double Institute anbefaler derfor, at du holder dig opdateret om sådanne ændringer.

Dato for seneste ændring af denne privatlivspolitik:

03-02-2021