Cookie- og privatlivspolitik

En oversigt over Half Double Institutes cookie- og privatlivspolitik
GDPR, HALF DOUBLE methodology

1. Introduktion

Half Double Institute, Strandvejen 54, 2900 Hellerup, Danmark er dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger. Nedenfor har Half Double Institute givet et overblik over de behandlingsaktiviteter, hvor personoplysninger behandles, herunder blandt andet formålet hermed og retsgrundlaget.

Hvis du har spørgsmål til denne privatlivspolitik ("Privatlivspolitik"), eller hvis du ønsker at udøve dine rettigheder som registreret i henhold til kapitel III i databeskyttelsesforordningen. rettigheder i henhold til kapitel III i den generelle forordning om databeskyttelse ("GDPR") og i henhold til afsnit 6 i denne fortrolighedspolitik, bedes du kontakte Half Double Institute på telefon +45 5138 7422 eller via e-mail til info@halfdoubleinstitute.org

2. KATEGORIER AF PERSONOPLYSNINGER, FORMÅL OG RETLIGT GRUNDLAG


2.1 Besøgende på hjemmesiden

Når du besøger Half Double Institutes hjemmeside halfdoubleinstitute.org, vil Half Double Institute behandle personoplysninger om dig, f.eks. din IP-adresse. Half Double Institutes cookiepolitik, https://halfdoubleinstitute.org/privacy-and-cookie-policy, indeholder yderligere oplysninger om Half Double Institutes brug af cookies og forklarer, hvordan du kan slette eller slå dem fra. Formålet med at bruge cookies er at forbedre din brugeroplevelse på Half Double Institutes hjemmeside, at levere funktionalitet, at generere statistik, at huske dine præferencer (f.eks. valg af sprog) og at tilpasse Half Double Institutes annoncering på sociale medier.

Retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger i den forbindelse er dit samtykke, som du vil blive bedt om at give, når du besøger hjemmesiden, jf. art. 6, stk. 1, litra a i databeskyttelsesforordningen. 6(1)(a) i GDPR.

I visse tilfælde er retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger Half Double Institutes legitime interesser, og det er Half Double Institutes vurdering, at vores legitime interesser går forud for dine interesser eller grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder, jf. art. 6, stk. 1, litra f, i databeskyttelsesforordningen. 6(1)(f) i GDPR. De legitime interesser, der forfølges, er at give dig en hjemmeside, der fungerer optimalt, en god hjemmesideoplevelse og markedsføringsaktiviteter.

2.2 Sociale medier

Half Double Institute behandler din IP-adresse og de oplysninger, du har gjort tilgængelige via indstillingerne på [Facebook, Instagram og LinkedIn], dine reaktioner på Half Double Institutes opslag og deling af opslag samt eventuelle kommentarer til Half Double Institutes opslag. Formålet med behandlingen er imagebranding og markedsføring af Half Double Institute.

Retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger er Half Double Institutes legitime interesser, og at det er Half Double Institutes vurdering, at vores legitime interesser går forud for dine interesser eller grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder, jf. art. 6, stk. 1, litra f, i databeskyttelsesforordningen. 6(1)(f) i GDPR. De legitime interesser, der forfølges, er image branding, markedsføring og forretningsudvikling.


2.3 Tilmelding til arrangementer

Half Double Institute behandler dit navn, kontaktoplysninger, såsom adresse og e-mailadresse, arbejdsgiver og din titel, hvis du har oplyst dem. Half Double Institute registrerer og bruger oplysningerne til eventadministrative formål (f.eks. til at bekræfte tilmelding, udarbejde navneskilte og deltagerbevis og, hvor det er relevant, til at fremsende eventmateriale).

Half Double Institute behandler dit navn og dine kontaktoplysninger.

Retsgrundlaget for behandlingen af personoplysninger er Half Double Institutes legitime interesser, og at det er Half Double Institutes vurdering, at vores legitime interesser går forud for dine interesser eller grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder, jf. art. 6, stk. 1, litra f, i databeskyttelsesforordningen. 6(1)(f) i GDPR. De legitime interesser, der forfølges, er at administrere arrangementer og udsende evalueringsskemaer.

2.4 Abonnement på nyhedsbrev

Hvis du tilmelder dig Half Double Institutes nyhedsbrev, behandler Half Double Institute dit navn og din e-mailadresse. Formålet med behandlingen af dine personoplysninger er at kunne levere Half Double Institutes nyhedsbreve til dig.

2.5 Henvendelser til kundesupport

Hvis du sender en henvendelse vedrørende Half Double Institutes ydelser til Half Double Institutes kundesupport, behandler Half Double Institute de personoplysninger, der indgår i din henvendelse, samt eventuelle andre personoplysninger af relevans for henvendelsen. De personoplysninger, der behandles, vil være dit navn, din e-mailadresse, de personoplysninger, der indgår i din henvendelse mv.

2.6 Kontaktperson hos en leverandør eller anden samarbejdspartner

Som kontaktperson hos en leverandør eller anden samarbejdspartner behandler Half Double Institute dine personoplysninger, når du kommunikerer med Half Double Institute, f.eks. via e-mails i forbindelse med Half Double Institutes eksisterende kontraktforhold med den virksomhed, du er ansat hos, eller i forbindelse med indgåelse eller ophør af en kontrakt. Half Double Institute behandler almindelige personoplysninger om dig, herunder dit navn, e-mailadresse, telefonnummer, adresse, din stilling i virksomheden mv.

Behandlingen af dine personoplysninger er nødvendig for, at Half Double Institute kan opfylde Half Double Institutes kontraktlige forpligtelser over for din arbejdsgiver. Retsgrundlaget for en sådan behandling af dine personoplysninger er, at behandlingen er nødvendig af hensyn til legitime interesser, som forfølges af Half Double Institute, og at det er Half Double Institutes vurdering, at vores legitime interesser går forud for dine interesser eller grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder, jf. art. 6, stk. 1, litra f, i databeskyttelsesforordningen. 6(1)(f) i GDPR. Half Double Institutes legitime interesser er opfyldelse af vores kontraktlige forpligtelser, vedligeholdelse og forbedring af kunderelationer, fakturering for de tjenester, din virksomhed leverer til Half Double Institute og/eller omvendt, kommunikation med dig, hvis du har spørgsmål relateret til vores tjenester eller omvendt, og til dokumentationsformål i tilfælde af, at Half Double Institute aftaler forhold relateret til vores tjenester skriftligt via e-mail.

I nogle tilfælde er behandling af personoplysninger nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse, som Half Double Institute er underlagt, f.eks. i forhold til pligten til opbevaring af regnskabsmateriale i henhold til bogføringsloven. I så fald er retsgrundlaget for behandlingen Art. 6(1)(c) i GDPR.

3. AFHÆNGIGE AF DINE PERSONOPLYSNINGER

Hvor det er relevant, kan Half Double Institute videregive eller overføre dine personoplysninger til leverandører, forretningspartnere eller andre samarbejdspartnere til forretningsformål.

Visse modtagere behandler personoplysninger på vegne af Half Double Institute og må kun behandle dine personoplysninger i overensstemmelse med dokumenterede instrukser fra Half Double Institute og yderligere vilkår og betingelser angivet i en databehandleraftale indgået med Half Double Institute. Disse databehandlere har ikke tilladelse til at behandle dine personoplysninger til egne formål.

4. OVERFØRING AF DINE PERSONOPLYSNINGER TIL ET TREDJELAND (UDEN FOR EU/EØS)

I visse tilfælde overfører Half Double Institute dine personoplysninger til tredjelande uden for EU/EØS, for eksempel Storbritannien. Hvis dine personoplysninger overføres til sådanne tredjelande, vil Half Double Institute sikre, at overførslen sker i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning, således at der sikres et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau. Hvis personoplysningerne overføres til modtagere, der er etableret i såkaldte "usikre" tredjelande, som ikke er godkendt af EU-Kommissionen, sikrer Half Double Institute et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau, f.eks. ved at indgå EU-Kommissionens standardkontraktbestemmelser og - om nødvendigt - ved at implementere yderligere sikkerhedsforanstaltninger.

Hvis ingen af de ovennævnte retsgrundlag i særlige tilfælde finder anvendelse, vil Half Double Institute indhente dit udtrykkelige og forudgående samtykke til overførsel af dine personoplysninger til det specifikke tredjeland.

5. OPBEVARING AF DINE PERSONLIGE DATA

Half Double Institute opbevarer kun dine personoplysninger, så længe det anses for nødvendigt for at opfylde formålene med behandlingen af dine personoplysninger.

Half Double Institute opbevarer kun dine personoplysninger, så længe det anses for nødvendigt for at opfylde formålene med behandlingen af dine personoplysninger.

Kontaktperson

Hvis du er kontaktperson hos vores leverandører eller samarbejdspartnere m.v., vil Half Double Institute opbevare personoplysninger om dig, indtil det eventuelle kontraktforhold ophører, så længe Half Double Institute kommunikerer med dig, fordi du er Half Double Institutes kontaktperson, eller indtil det ikke længere er nødvendigt for, at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.

Forespørgsler til kundesupport

Henvendelserne slettes løbende, når de er håndteret, medmindre det skønnes nødvendigt at gemme dem af dokumentationshensyn, f.eks. på grund af en tvist, herunder til brug for stiftelse, udøvelse eller forsvar af retskrav.

Bogføringsmateriale

Half Double Institute gemmer dine personoplysninger i det omfang, det er nødvendigt for bogføringsformål, såsom personoplysninger relateret til fakturering. Sådanne personoplysninger vil blive opbevaret i en periode på 5 år fra udgangen af det regnskabsår, som regnskabsmaterialet vedrører. Formålet er at overholde den juridiske forpligtelse i henhold til den danske bogføringslov.

Sociale medier

Personoplysningerne slettes, når opslaget slettes, eller når du vælger at trække din reaktion på opslaget tilbage (like, del osv.). Din IP-adresse, der indsamles og behandles til statistiske formål ved hjælp af cookies, opbevares i op til 14 måneder, efter at cookien blev gemt på den besøgendes harddisk.

Abonnement på nyhedsbrev

Personoplysningerne slettes, når du trækker dit samtykke til at modtage Half Double Institutes nyhedsbreve tilbage.

6. DINE RETTIGHEDER

Half Double Institute har gennemført en række foranstaltninger for at beskytte dine personoplysninger og sikre dine rettigheder. Som registreret kan du udøve de rettigheder, der er anført nedenfor. Nogle af rettighederne gælder dog kun under visse omstændigheder.

Datatilsynet har udarbejdet en vejledning om de registreredes rettigheder. Vejledningen kan tilgås her. Bemærk dog, at retningslinjerne kun er tilgængelige på dansk.

6.1 Ret til adgang

6.1 Ret til adgang 6.2 Ret til adgang

Du har ret til at anmode om indsigt i, herunder udlevering af en kopi af de personoplysninger, som Half Double Institute behandler om dig samt ret til at modtage oplysninger om:

 • formålene med behandlingen;
 • De berørte kategorier af personoplysninger;
 • de modtagere eller kategorier af modtagere, som personoplysningerne er blevet eller vil blive videregivet til, især modtagere i tredjelande, og i den forbindelse de nødvendige foranstaltninger, der er truffet forud for overførslen;
 • .
 • den påtænkte opbevaringsperiode eller de kriterier, der anvendes til at fastsætte denne periode;
 • retten til at anmode om berigtigelse, sletning, begrænsning af eller indsigelse mod behandling af dine personoplysninger, herunder især behandling af personoplysninger i forbindelse med direkte markedsføring;
 • ret til at indgive en klage til Datatilsynet;
 • hvor dine personoplysninger er indhentet fra, hvis personoplysningerne ikke er indsamlet fra dig, og
 • .
 • eksistensen af automatiseret beslutningstagning, herunder profilering, og som minimum meningsfulde oplysninger om den involverede logik samt betydningen og de forventede konsekvenser af en sådan behandling for dig.
 • 6.2 Ret til berigtigelse

  Du har ret til at få unøjagtige personoplysninger om dig selv rettet samt ret til at anmode om komplettering af ufuldstændige personoplysninger vedrørende dig.

  6.3 Ret til sletning ("retten til at blive glemt")

  Under visse omstændigheder har du ret til at få Half Double Institute til at slette dine personoplysninger, f.eks. hvis behandlingen er baseret på dit udtrykkelige samtykke, og du trækker dette samtykke tilbage.

  6.4 Ret til begrænsning af behandling

  Ret til begrænsning af behandling Du har ret til at begrænse Half Double Institutes behandling af dine personoplysninger, f.eks. hvis du bestrider nøjagtigheden af personoplysningerne.

  6.5 Ret til dataportabilitet

  Ret til dataportabilitet Ret til dataportabilitet Når vores behandling af dine personoplysninger sker automatisk og er baseret på dit samtykke eller en kontrakt med dig, har du ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt ret til at transmittere disse personoplysninger til en anden dataansvarlig, hvis dette er teknisk muligt.

  6.6 Ret til indsigelse

  Ret til indsigelse

  Du har til enhver tid ret til af grunde, der vedrører din særlige situation, at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger, som er baseret på artikel 6, stk. 1, litra e) eller f), i GDPR. 6(1) i GDPR. Dette gælder til enhver tid, hvor personoplysninger behandles med henblik på direkte markedsføring.

  6.7 Ret til ikke at være genstand for automatiseret individuel beslutningstagning

  Du har ret til ikke at være genstand for en afgørelse, der alene er baseret på automatisk behandling, herunder profilering, og som har retsvirkning for dig eller på tilsvarende vis betydeligt påvirker dig. .

  6.8 Ret til at tilbagekalde et samtykke

  Ret til at tilbagekalde et samtykke

  Hvis du har givet os dit samtykke til behandling af dine personoplysninger, har du til enhver tid ret til at trække dette samtykke tilbage. Tilbagetrækningen af dit samtykke vil dog ikke påvirke lovligheden af behandlingen af dine personoplysninger baseret på samtykke før tilbagetrækningen.

  7. SPØRGSMÅL ELLER KLAGER

  Hvis du har spørgsmål vedrørende denne privatlivspolitik, ønsker at udøve dine rettigheder som nævnt ovenfor, eller du er uenig i den måde, Half Double Institute behandler dine personoplysninger på, kan du kontakte Half Double Institute ved hjælp af kontaktoplysningerne i afsnit 1 i denne privatlivspolitik.
  Du kan også indgive en klage til Datatilsynet, som er en uafhængig offentlig myndighed, der bl.a. er ansvarlig for at overvåge og håndhæve anvendelsen af GDPR. Datatilsynets kontaktoplysninger er tilgængelige på deres hjemmeside: www.datatilsynet.dk.

  8. ÆNDRINGER TIL DENNE PRIVATPOLITIK

  .

  Denne privatlivspolitik vil blive opdateret og ændret med jævne mellemrum, samt når det er nødvendigt på grund af ændringer i gældende databeskyttelseslovgivning og praksis, og Half Double Institute anbefaler derfor, at du holder dig opdateret om sådanne ændringer.

  Dato for seneste ændring af denne privatlivspolitik:

  20. maj 2021