Half Double forskning

Kontinuerlig evaluering og dokumentasjon av Half Double-resultater

Aarhus Universitet (AU) er ansvarlig for forskningssporet og leverer prosjektets akademiske bidrag, noe som er av stor betydning for Project Half Double's legitimitet og videre formidling. På denne siden finner du informasjon om forskningen og resultatene i form av rapporter og publikasjoner.
Nyeste forskningsrapport om Half Double
Continuous evaluation and documentation of Half Double results & research

Forskningsrapporter

I løpet av utviklingen av Half Double-metoden har det blitt utarbeidet flere forskningsrapporter. Disse rapportene har et sterkt fokus på å dokumentere og evaluere hvordan metoden fungerer i en rekke organisasjoner. Dette gir et klart bilde av hvorfor den fungerer, og hvilke situasjoner, utfordringer og

.

Muligheter vi må være oppmerksomme på. Forskningen har blitt brukt aktivt i utviklingsfasene av Half Double-metoden. Dette har skapt validering av effekten av den endelige metoden og sikret bevissthet om kritiske punkter og kontinuerlige forbedringer av Half Double-metoden.

Last ned rapportene her

Rode, A. L. G., & Svejvig, P. (2023). Project Half Double: Evaluering av fase 3 og konsolidering av fase 1, 2 og 3, juni 2023. Aarhus University.

Nielsen, L. J. K., Ulrik Bak; Zhu, Tong. (2022). Kasusstudie av prosjektet Half Double: Prosjekt FEMaLe. Hentet fra Aarhus Universitet.

Boris, P. N., & Svejvig, P. (2021). Undersøkelse om prosjektledelsesmetoder brukt i Dansk Projektlederforening. Hentet fra Aarhus Universitet.

Rode, A. L. G., & Svejvig, P. (2021). Projektet Half Double: midtveisevaluering av fase 3, mars 2021. Hentet fra Aarhus Universitet.

Jensby, A. (2021). Project Half Double: Casestudie konsolidering av PHD fase 1 og 2, mars 2021. Hentet fra Aarhus Universitet.

Jensby, A., Mogensen, O. B. G., & Svejvig, P. (2021). Projektet Half Double casestudie: Forsvarsministeriet, Materiel- og Indkøbsstyrelsen. Hentet fra Aarhus Universitet.

Boris, P. N., & Svejvig, P. (2020). Undersøkelse om prosjektstyringsmetoder brukt i Half Double Community. Hentet fra Aarhus Universitet.

Rode, A. L. G., Hansen, A.-S., Svejvig, P., Ehlers, M., Adland, K. T., Ruth, T. K., Greve-Vilby, A. M. (2019). Project Half Double: Resultater for fase 1 og fase 2, juni 2019. Hentet fra Aarhus Universitet.

Rode, A. L. G., Frederiksen, S. H., & Svejvig, P. (2018). Projektet Half Double: opplæring av praktikere, arbeid med visualisering, praksisrefleksjoner og små og mellomstore bedrifter. Hentet fra Aarhus Universitet.

Rode, A. L. G., & Svejvig, P. (2018a). En halvdobbel casestudie: SAS Ground Handling pilotprosjekt. Hentet fra Aarhus Universitet.

Rode, A. L. G., & Svejvig, P. (2018b). Forskningsresultater på høyt nivå fra prosjekt Half Double. Hentet fra Aarhus Universitet.

Svejvig, P., Adland, K. T., Klein, J. B. Z., Pedersen, S. E., Nissen, N. A., & Waldemar, R. (2017). Project Half Double: Aktuelle resultater for fase 1 og fase 2, desember 2017. Hentet fra Aarhus Universitet.

Svejvig, P., Rode, A. L. G., & Frederiksen, S. H. (2017). Projektet Half Double: Current Results for Phase 1 - addendum, January 2017. Hentet fra Aarhus Universitet.

Svejvig, P., Ehlers, M., Adland, K. T., Grex, S., Frederiksen, S. H., Borch, M. M., . . . Pedersen, S. E. (2016). Project Half Double: Foreløpige resultater for fase 1, juni 2016. Hentet fra Aarhus Universitet.

Hvordan har dette blitt gjort?

Forskningssporet søker å dokumentere og evaluere erfaringene med og effekten av Project Half Double-metoden ved å sammenligne pilotprosjektet med tre andre "referanseprosjekter" i hver av pilotbedriftene. Evalueringen er basert på en kombinasjon av kvalitative og kvantitative data, og metoden utvikles kontinuerlig i samarbeid med de enkelte pilotbedriftene. Forskningssporet i Project

Half Double søker først og fremst å kunne sammenligne effekten av metoden på tvers av prosjekter i de enkelte pilotorganisasjonene. Variablene som kan brukes i denne sammenligningen, utarbeides i samarbeid med bedriften. For å kunne sammenligne effekten på tvers av prosjektene brukes samme modell til å evaluere både pilotprosjektet og referanseprosjektene i hver pilotbedrift.

Om metodikken

I fase 1 og 2 av Prosjekt Half Double søkte forskningen å dokumentere og evaluere erfaringene med å jobbe med Half Double-metoden gjennom en mangesidig evalueringsprosess som kombinerte både kvalitative og kvantitative metoder. Ved å utvikle en omfattende komparativ studie kunne forskerteamet undersøke prosjekter i 16 individuelle organisasjoner og sammenligne effekten av Half Double-metoden på tvers av prosjekter. Her ble pilotprosjekter implementert med Half Double-metoden sammenlignet med tre referanseprosjekter i hver organisasjon som ikke brukte metoden. Denne evalueringen vurderer i hvilken grad Half Double-metoden vil vise seg å være mer vellykket og effektiv enn tradisjonelle tilnærminger til prosjektledelse når det gjelder å redusere tiden til effekt, øke prosjektets suksessrate og utviklingshastigheten for produkter eller tjenester. Samtidig evalueres erfaringene og implikasjonene fra hver organisasjon når det gjelder å praktisere Half Double-metoden.

I fase 3 fortsetter forskningssporet med å dokumentere og evaluere Half Double-metoden anvendt på prosjekter i organisasjoner over hele Danmark. Mer spesifikt undersøker denne fasen diffusjonen og spredningen av Half Double-metoden, og videre undersøker den anvendelsen av metoden i en spesifikk setting i flere små og mellomstore organisasjoner. Denne forskningen er fortsatt en flerfasettert sammenligningsstudie av pilotprosjekter. Videre vil forskningssporet undersøke skaleringen av Half Double-metodikken gjennom spørreundersøkelser.

Publikasjoner relatert til Half Double

Halv Double har i hele sin eksistens fått oppmerksomhet fra forskere i akademia. Dette har resultert i flere

.

Publikasjoner om metoden. Nedenfor er publikasjonene fra akademiske tidsskrifter og internasjonale konferanser opplistet.

.

Liste over vitenskapelige publikasjoner

Internasjonalt akademisk samarbeid

Forskningssporet spiller også en viktig rolle i å skape bevissthet, fremgang og forbindelser i internasjonale forskningsmiljøer. I tillegg til løpende publisering av forskning knyttet til Project Half Doubles metodikk, evaluering og rolle i forhold til tidligere forskningsinitiativer

(for eksempel den britiske bevegelsen fra 2006 kalt "Rethinking Project Management"), har medlemmer av teamet også møtt andre tankeledere innen de samme feltene, som Kristian Kreiner, Mark Winter, Aaron Shenhar, Mia Martinsuo, Ralf Müller, Andrew Davies og Agnar Johansen.

Om internasjonalt samarbeid

Professor emeritus Kristian Kreiner, som er tidligere professor ved Copenhagen Business School har gjennomgått metodikken og gitt sine innspill til hvilke hensyn som må tas for å øke verdien og anvendeligheten av konseptet. Et av de viktigste innspillene var behovet for å øke fokuset på hvordan metodikken kan anvendes i unike, lokale kontekster der forutsetningene for å lykkes er forskjellige.

Det britiske regjeringsfinansierte initiativet "Rethinking Project Management" har også vært en viktig inspirasjonskilde i utviklingen av Project Half Double metodikken. Dr. Mark Winter ledet forskningsprosjektet, og resultater og anbefalinger fra prosjektet ble publisert i International Journal of Project Management. Et av resultatene av initiativet var fem nye retninger for videre forskning innen prosjektledelse, som på mange måter ligner på Project Half Double Methodology. Spesielt ble det lagt vekt på å endre tilnærmingen til prosjektmedarbeidere slik at de betraktes som reflekterte praktikere i stedet for utdannede teknikere. Dr. Winters erfaring på dette feltet har bidratt til at Project Half Double-metoden har utviklet reflekterte praktikere som effektivt kan lære, operere og tilpasse seg komplekse prosjektkontekster - og dermed pragmatisk oversette og anvende metoden i praksis.

Dr. Aaron J. Shenhar regnes som en av verdens ledende forskere innen prosjektledelse og teknologiledelse. I tillegg til å gi tilbakemelding på Half Double-metoden, var Shenhar hovedtaler på Project Half Double-konferansen i 2016. Dr. Shenhars tilnærming til prosjektegenskaper brukes til å analysere prosjekter i Project Half Double.

.

Ralf Müller er en prisbelønt professor i prosjektledelse ved BI Handelshøyskolen BI. Müller er kjent for sin forskning innen prosjektledelse og temaene prosjektledelse og styring - to sentrale aspekter ved Half Double-metoden. I 2017 ble Ralf Müller invitert til å dele sin innsikt i ledelse og styring på en Project Half Double Thought Leader-sesjon.

Miia Martinsuo er professor i industriell ledelse ved Tampere University i Finland. Martinsuo er anerkjent for sin forskning på ledelse av prosjektvirksomhet og porteføljer med fokus på verdistyring og usikkerhet. I 2017 inviterte Project Half Double Martinsuo til å dele sine tanker om effektiv porteføljeledelse og lederskap i forhold til Half Double på en Thought Leader-sesjon.

Andrew Davis er en anerkjent professor i innovasjonsledelse. Forskningen hans tar utgangspunkt i begrepet innovasjon i komplekse prosjekter og identifiserer praksiser for å levere vellykkede prosjekter innenfor tid, budsjett og omfang. I 2018 ble Andrew Davis invitert som hovedtaler om innovasjon, fleksibilitet og prosjektlæring på en Half Double-konferanse.

Agnar Johansen er professor ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. Johansen arbeider med prosjektledelse, der han har bred erfaring som forsker, foreleser og konsulent. På en Half Double-konferanse i 2018 delte Johansen sin forskning på raske prosjekter og kunnskap fra ledelse av flere utviklingsprosjekter.

.

Half Double litteratur

The Half Double Methodology Handbook og the Half Double Foundation Guide er tilgjengelig i bokhandlere over hele verden.

.

Les mer om publikasjonene og hvordan du kan bestille ditt eget eksemplar.

Kontakt forskningsteamet vårt

Kontaktinformasjon

Per Svejvig

lektor, Aarhus Universitet

psve@mgmt.au.dk