Slik sameksisterer Half Double med IPMA-standarden

Half Double-metoden er en "hybrid", noe som betyr at den kombinerer elementer fra tradisjonell prosjektledelse og mer smidige metoder. På den måten utfyller Half Double-metoden eksisterende PM/Agile-standarder, modeller, metoder og rammeverk som i dag brukes av mange prosjektorienterte organisasjoner, og kan sameksistere med disse. I det følgende får du en innføring i hvordan Half Double kan kombineres med IPMA-standarden.
Certificate 2

Introduksjon


/>Hypotesen Det faktum at Half Double Methodology (HDM) og IPMA Individual Competence Baseline (ICB) er konseptuelt svært forskjellige, er også grunnen til at de to er komplementære, noe som betyr at de to "modellene" faktisk kan forsterke hverandre.
Det er åpenbart at de generiske kompetansene i IPMA Individual Competence Baseline med fordel kan brukes i kombinasjon med Half Double-metoden, den smidige hybridmodellen som bygger på både klassiske og smidige prosjektmetoder.Omvendt viser eksemplene nedenfor også hvor godt IPMA ICB4 kan "plugges inn" i Half Double, det vil si hvordan og hvor ICB4 kan støtte både implementeringen og anvendelsen av Half Double-metoden (HDM).

/>

Fra et mer praktisk perspektiv kan du som allerede har en IPMA-sertifisering, dra nytte av den generiske og individuelle IPMA-kompetansen du har opparbeidet deg for å få en bedre forståelse av Half Double-metoden, slik at du raskere og mer effektivt kan ta i bruk, implementere og bruke Half Double-metoden i praksis. Med en IPMA-sertifisering kan du øke sjansene for å lykkes også med Half Double-metoden.


I de følgende avsnittene vil vi kun bruke spesifikke referanser til henholdsvis HDM 1.0 og ICB 4.0.

Aktører og interessenter

"Interessenttilfredshet er det ultimate suksesskriteriet", er hovedbudskapet i Impact-prinsippet i HDM 1.0 og kanskje det viktigste utsagnet i HDM 1.0. Det overordnede målet med Half Double er å skape mer effekt på kortere tid.

Eksempel: Interessenter

Impact er nøkkelordet, og for å lykkes med å bygge et impact-case (Impact-metode 1) og utforme prosjektet slik at det leverer impact så raskt som mulig (Impact-metode 2), må du også være kompetent i å "kartlegge" og "håndtere" interessentene dine, som er et av hovedkompetanseelementene i ICB 4.0 (Practice 12, ref. kryssreferanseveiledningen nedenfor). Med andre ord, for å lykkes med IMPACT må du naturligvis fokusere på og utvikle de generiske IPMA-kompetansene som støtter Half Double-oppdraget (se vedlegg 3: kryssreferanseveiledning).

Ressurser og samarbeid

"Høy intensitet og hyppig interaksjon" er de grunnleggende prinsippene for HDM 1.0-kjerneelementet FLOW. Veien til mer effekt på kortere tid med Half Double går via flyt og visuell fremgang. For å lykkes med flyt må du derfor bruke og utvikle de generiske IPMA-kompetansene som støtter flytoppdraget til Half Double (se vedlegg 3: kryssreferanseguide).

Eksempel: Ressurser og teamarbeid

"Allokere minst 50 % av kjerneteamet til prosjektet og sikre samlokalisering". 50 % til prosjektet og sørg for samlokalisering" er navnet på den første metoden i Flow-kjerneelementet i Half Double. For å lykkes med denne metoden kan du dra nytte av å være kompetent til å definere, identifisere og allokere de nødvendige ressursene (mennesker, ekspertise, fasiliteter osv.), som er fokuspunktet i ICB 4.0-hovedkompetanseelementet "Ressurser" (praksis 8, se kryssreferanseveiledningen nedenfor). I tillegg støtter ICB 4.0-hovedkompetanseelementet "Teamwork" (People 6, ref. kryssreferanseveiledningen nedenfor) også denne Half Double-metoden.

Lederskap og samarbeid

"Omfavn usikkerheten og få prosjektet til å skje" er grunnprinsippet i Half Double-kjerneelementet LEDERSKAP. Veien til større gjennomslagskraft via flyt og visuell fremgang krever et sterkt og dedikert lederskap, noe som gjør det naturlig å bruke og utvikle de generiske IPMA-kompetansene som støtter lederskapsoppdraget til Half Double (se vedlegg 3: kryssreferanseveiledning).

Eksempel: Lederskap og teamarbeid

"Å være en samarbeidsorientert leder som setter mennesket i sentrum" er navnet på den andre metoden i Leadership-kjerneelementet i Half Double. For å lykkes med denne metoden trenger du grunnleggende ferdigheter i ledelse og teamarbeid, som begge dekkes av ICB4-hovedkompetanseelementene "Ledelse" og "Teamarbeid" (People 5 og 6; se kryssreferanseguiden nedenfor).

Sammenfatning

Uten en spesifikk modell, et rammeverk eller en metodikk er det vanskelig å utvikle og dyrke frem sterke generiske individuelle kompetanser, som er den egentlige kjernen i IPMA-kompetansebasen (ICB 4.0). HDM 1.0 er en ny og moderne hybridmetode med et klart mål om å øke suksessraten for prosjekter. Hvis du tar i bruk og implementerer HDM 1.0, vil du derfor på en effektiv måte styrke flere av dine generiske IPMA-kompetanser og dermed bli langt mer kompetent til å lede prosjekter og smidige oppgaver - en stor fordel for organisasjoner som bruker ICB 4.0.
. I kryssreferanseveiledningen nedenfor (vedlegg 3) får du en fullstendig oversikt over graden av interaksjon (høy, middels, lav) mellom hvert av de 28 kompetanseelementene i ICB 4.0 og hver av de 9 (12) metodene i Half Double Methodology (HDM 1.0).

Last ned hele dokumentet "Sameksistens mellom Half Double og IPMA" nedenfor.

Grafisk illustrasjon av de interaktive "hot spots" mellom ICB (4.0) og HDM (1.0).

Illustration