Udviklingen af moderne projektledelse

Når man ser på projektledelse, er det tydeligt, at vi er kommet meget langt. Den måde, vi driver projekter på, har ændret sig.
The Evolution of Modern Project Management

Projekter handler om forandring. At skubbe forretningen fremad. Udvikling af nye, mere effektive projektledelsesstile er nøglen til at sikre fremtidige projekters succes.

Evnen til at forandre sig er afgørende, både for dig som medarbejder og for din virksomhed, der navigerer på et marked i konstant forandring. Parallelt med fremkomsten af nye opdagelser og ideologier har den måde, vi driver projekter på, ændret sig. Hvordan vi tænker, har ændret sig.

Når man ser på projektledelse, er det tydeligt, at vi er kommet meget langt.

.

De første projekter

De første rigtige projekter skete selvfølgelig for tusindvis af år siden. Og vi får nok aldrig at vide, hvem af vores forfædre der først besluttede sig for at bygge et hus eller pløje en mark. Men resultaterne af bemærkelsesværdige gamle projekter kan ses i dag, herunder den store kinesiske mur og pyramiderne.

På dette tidspunkt kan projektledelse ikke rigtig kaldes ledelse. Det var tættere på et diktatur. Ledelse var et løst begreb. Man var ikke særlig opmærksom på antallet af alvorlige skader, der opstod i processen, og formentlig slet ikke på, hvor motiverede arbejderne var. Så længe det i sidste ende blev gennemført, forhåbentlig i faraoens, kongens eller kejserens levetid, var projektet en succes. Sådan forblev det i tusindvis af år.

Et stort spring i stil

Med hensyn til den faktiske udvikling af projektledelsesstile og -metoder begyndte tingene virkelig at ændre sig i 1900-tallet. Henri Fayol og Henry Gantt skabte moderne projektledelse, som vi kender den, ved at opfinde Gantt-diagrammet i begyndelsen af 1900-tallet.

Dette søjlediagram viste, hvordan forskellige aktiviteter kunne overlappe hinanden, og hvordan det påvirker projektets tidsplan. Det bruges stadig i dag i mange projekter, hvor deadlines er af yderste vigtighed. Det vigtigste ved dette diagram er nok ikke detaljerne, men tanken om, at der findes gode og dårlige måder at styre et projekt på. Endelig, med de gode resultater efter implementeringen af diagrammet, begyndte folk at erkende, at projektledelse var afgørende for succes.

Projektledelse tog endnu et stort spring fremad i 1950'erne. Den amerikanske flåde ændrede tingene ved at implementere Program Evaluation Review Technique (PERT) til sit Polaris-missilprojekt. PERT indebærer en analyse af hver opgave, der er nødvendig for at gennemføre et projekt. Det meste af fokus er på den tid, det tager at fuldføre hver opgave, snarere end på detaljerne. Den bruges stadig til at give en tidsramme for projekter med en høj grad af usikkerhed.

Mens PERT viser begyndelsen på moderne projektledelsesteknikker ved at opdele projekter i mindre opgaver, tager den ikke højde for detaljer. For mange projekter er omfanget simpelthen for bredt.

I 1960'erne blev Waterfall-modellen populær. Den var med til at sætte en mand på månen. Denne projektledelsesstil er lineær og bygger på, at man afslutter et trin for at gå videre til det næste. Metoden voksede i popularitet, da computere blev mere almindelige på alle områder af livet. Vandfaldsmetoden fungerer godt med ingeniør- og datalogiprojekter, der har tendens til at kræve resultater fra et trin for at gå videre til det næste.

Faktisk har den digitale eksplosion af computere og internettet skubbet projektledelse til at blive, hvad det er i dag.

.

Moderne projektledelse.

I takt med at projekterne er blevet mere komplekse, har vores tilgang til projektledelse måttet blive mere fleksibel. I dag bruger forskellige brancher en anden form for projektledelse til en mere sofistikeret tilgang. Projekter opdeles i mindre opgaver, der hver især håndteres individuelt med større fokus på kultur, fleksibilitet og reaktion på fiasko. Denne metode kaldes Agileledelse.

Projektledelse er blevet mere fleksibel som reaktion på skiftende krav. I dag er det ikke nok at levere et projekt til tiden og inden for budgettet. Mange projekter har varierende grader af succes, er igangværende eller har skiftende mål. De kan involvere mere end ét team og gå på tværs af flere afdelinger.

Som et resultat er projektledere blevet en officielt anerkendt rolle. De dage, hvor en ukvalificeret person uddelegerede opgaver, er forbi. Verden bevæger sig hurtigere, og en projektleder er nødt til at holde styr på alle elementer i et projekt. Det er en krævende rolle.

Moderne projektledelse sætter også mere fokus på ressourcer, materialer og udstyr. Det hurtige forretningsmiljø betyder, at tilstrækkelig ressourceplanlægning er afgørende. De lineære styringsmetoder fungerer ikke længere, da separate elementer overlapper hinanden, og der er brug for ressourcer med det samme.

En revolution inden for projektledelse

Hidtil har projektledelse haft et par hovedfokuser, som har drevet forskellige metoder. Deadlines, budgetter og leverancer har dikteret, hvordan virksomheder griber et projekt an. Men tiderne er ved at ændre sig.

Der er et element, der forekommer i hvert eneste projekt, som de fleste metoder ikke tager højde for. Mennesker. Projektledelse involverer i sin essens ledelse af mennesker. Den oprindelige Gantt-metode fokuserede på deadlines. Nyere vandfaldsmetoder koncentrerer sig om leverancer. Begge metoder har positive og negative sider. Men ingen af dem har alle svarene.

Det skyldes, at ingen af metoderne er virkelig fleksible. Half Double-metoden er bygget på den overbevisning, at én størrelse ikke passer til alle situationer. Derfor er Half Double-metoden tilpasset, så den tager højde for en organisations mennesker, kultur og strukturer.

Målet med Half Double er ikke at følge en lineær vej for at nå opgaver eller overholde en deadline. Når vi arbejder med Half Double i et projekt, vil vi gerne fokusere på at skabe varig effekt, ikke bare kortsigtet projektsucces. Vi skræddersyr metoden, så den passer til det enkelte projekts behov. Det er en ny måde at gøre tingene på, men vi tror, det er fremtiden.

Fremtiden for projektledelse

Mange projekter ender med at mislykkes på grund af ufleksible ledelsessystemer og stive strukturer. De fleste metoder ser efter succes i slutningen af et projekt, som en sidste målpost. Med Half Double søger vi at skabe effekt fra dag ét. Half Double sætter mennesker, ledelse og kommunikation i centrum med godt lederskab, fleksible metoder og en tilpasningsdygtig tilgang.

Efterhånden som projekter bliver mere komplekse, har virksomheder brug for en tilgang, der fungerer for dem. Du skal beslutte, hvordan du bruger metoder, der passer til dine behov, ikke metoden, der dikterer, hvordan du arbejder. Tiden har ændret sig. Hvordan du styrer projekter, bør være lige så hurtigt og dynamisk som din virksomhed.

Project Management Certifications

Relateret blogindlæg
Vigtigheden af certificeringer inden for projektledelse

Find ud af fordelene ved certificeringer inden for projektledelse, og hvorfor de er ønskværdige for både individuelle projektledere og virksomheder på dagens marked.

Læs nu