Vittnesmål: Syfte framför uppgiftsuppfyllelse

Efter sin första Half Double-utbildning gick konsulten och antropologen Lea Svendsen direkt tillbaka för att ändra projektförslaget för sitt nästa stora uppdrag. Upptäck hur hennes nya Half Double-projektledningsmetod ledde till ett framgångsrikt projekt med människan i centrum.
Läs mer om detta
Consultant Lea Møller Svendsen

Lea Møller Svendsen: Min Half Double resa

Som konsult och antropolog började jag leda projekt utan formell utbildning i projektledning. Min första strategi byggde på att lära mig av erfarna projektledare och genom att pröva mig fram. Anmälde mig till Half Double Foundation-kursen. Det var ett viktigt nästa steg i min professionella resa. Den här kursen ökade inte bara min förståelse för projektledning; den utrustade mig med ett robust ramverk och praktiska verktyg som tydligt har höjt mina projektledaregenskaper.

Från principer till praktik

En av de mest övertygande aspekterna av Half Double-metoden är dess grundläggande principer. Det är inte bara en uppsättning metoder utan ett tankesätt som driver fram effektiva projektresultat. Detta förändrade tankesätt har varit avgörande för mig, särskilt när jag påbörjade ett större projekt strax efter att jag hade slutfört min Half Double-certifiering, där jag omedelbart kunde tillämpa Half Double-principerna. Jag justerade vårt projektförslag baserat på dessa principer och avsatte mer tid för mig själv som projektägare och för våra konsulter. Denna justering var avgörande för projektets framgång.

Tools for Success

Jag hade särskilt nytta av den visuella planeringen och impact case, som jag konsekvent återkom till under hela projektet. Dessa verktyg var bra konkreta verktyg för att driva samarbete och riktning, särskilt eftersom jag arbetade med ett mindre erfaret team som behövde tydlig vägledning och praktiska resurser.

Upprätthålla professionella standarder

I en miljö där parallellt projektarbete ofta uppmuntras har Half Double gett mig möjlighet att upprätthålla professionella standarder och insistera på metoder som högre tilldelning av tid för projektmedlemmar som är mycket viktiga för projektets framgång. De centrala elementen i Half Double har validerat och förbättrat mitt fokus på relationella aspekter inom projektledning, vilket höjer mitt tillvägagångssätt till en högre professionell nivå.

Distinguera dig som projektledare

För projektledare som vill utmärka sig ger Half Double-certifieringen ett professionellt lexikon för att formulera din expertis. Detta har varit en betydande fördel när jag har presenterat mig för kunder eller potentiella arbetsgivare. Half Double särskiljer mig som projektledare med ett holistiskt och effektdrivet tillvägagångssätt.

Resonans med samhällsvetenskap

För dem med en samhällsvetenskaplig bakgrund, som jag, har Half Double en djup resonans. Den integrerar sömlöst vårt inneboende fokus på mänskliga aspekter med ett teoretiskt ramverk och praktiska verktyg, vilket gör det lättare att förespråka viktiga projektelement som säkerställer framgång.

Leverera konkreta resultat med ett människocentrerat tillvägagångssätt

Som konsult kan det ibland vara utmanande att leverera effektiva resultat, särskilt när de lösningar som tillhandahålls inte är helt omfamnade inom kundens organisation. Half Double har dock utrustat mig med verktyg som kan säkerställa att mina bidrag leder till verkliga, konkreta resultat. Med en bakgrund inom antropologi och människocentrerad innovation prioriterar jag att sätta människor i centrum för projekten. Half Doubles tillvägagångssätt passar perfekt med denna filosofi och betonar behoven, motivationen och erfarenheterna hos alla projektintressenter.

Dessutom har metodens betoning på syfte framför enbart uppgiftsuppfyllelse varit en spelväxlare i mitt konsultarbete. Det gör det möjligt för mig att vägleda kunder mot att utvärdera projektframgång baserat på dess syfte och påverkan, snarare än att bara bocka av slutförda uppgifter. Half Double har systematiskt strukturerat det jag instinktivt strävade efter att uppnå, och gett mig språket och verktygen för att kommunicera och implementera människocentrerad, effektfull projektledning på ett effektivt sätt.

- Lea Møller Svendsen, konsult och antropolog