half double methodology

Lab

När en radikal idé blir en institution

Ett morgonmöte för 60 deltagare. Med ett experimentellt tillvägagångssätt kommer vi att utforska hur Half Double-metoden kan implementeras i små och medelstora företag.

Har din organisation färre än 1000 anställda och strävar efter att vara en attraktiv arbetsplats för nya medarbetare? Fokuserar ni på tillväxt men brottas med uppdelningen mellan verksamhet och projekt? Då är Half Double Lab relevant för dig.

Vi bjuder in dig att delta i en labbworkshop, där du kommer att introduceras till utbredda projektbarriärer, som forskning har visat att små och medelstora företag (SME) upplever. VD Morten Dohrmann Hansen från Malmos kommer att berätta hur hans organisation har lyckats övervinna några av dessa hinder och uppnått stora projektframgångar genom att tillämpa Half Double genom lokal översättning.

På labbworkshopen kommer vi att be om din hjälp med att "hacka" hur små företag kan lyckas arbeta mer agilt och implementera element från Half Double-metodiken för att uppnå större effekt i sina projekt.

Vi har ett tak på 60 personer för labbworkshopen, och vi rekommenderar starkt företagsledare, chefer, projektledare och anställda från företag med färre än 999 anställda att delta, eftersom de är målgruppen för morgonlabbet.

Event information

Dates

3 March, 2020

Time

08:30 - 11:30

Where

Østre Gasværk
Nyborggade 17
2100 København Ø
Danmark

Link to Google maps

Agenda

08:30 - Frukost

09:00 - Välkommen

Syfte, bakgrund, agenda och mål med workshopen: Att få Half Double att fungera i små och växande företag.

09:10 - Sex hinder i små organisationer

Michael Ehlers, Implement Consulting Group, presenterar sex klassiska utmaningar som forskning har visat att växande organisationer kämpar med.

09:25 - Half Double på Malmos

Morten Dohrmann Hansen, VD för Malmos, belyser vilka av de sex utmaningarna som Malmos har upplevt och hur företaget har övervunnit / hanterat dessa.

09:50 - Workshop om validering

Deltagarna validerar, lägger till eller förkastar de sex klassiska utmaningarna.

10:00 - Paus

10:15 - Workshop om kartläggning av barriärer

Deltagarna identifierar underliggande hinder för att lyckas med att implementera och använda utvalda Half Double-element.

10:40 - "Hur kan vi"-workshop

Deltagarna upptäcker hur man dissekerar eller undviker de identifierade hindren med hjälp av innovationsmetoder som "Hur kan vi ..."

11:05 - Nästa steg

Deltagarna diskuterar och identifierar vilka nästa steg som är nödvändiga om de ska lyckas implementera Half Double i sin egen organisation och hur Half Double Institute kan hjälpa till i denna process.

11:30 - Lunch