Lead with Impact

Conference

Leda med genomslagskraft

Hur ett starkt ledarskap i era projekt och portföljer förverkligar den fulla potentialen i er strategi

I de flesta organisationer tenderar vi att underprioritera och underskatta värdet av våra pågående projekt. Vi påbörjar flera projekt samtidigt och avsätter inte de resurser som behövs för något av dem. Och inte helt oväntat misslyckas vi. Faktum är att 70% av alla projekt misslyckas enligt forskning.

Men detta kan vara det största misstaget någonsin, eftersom projekt i grund och botten handlar om att förverkliga företagets strategiska mål.

Så hur går du från en verklighet där projekt inte prioriteras till att fullt ut förverkliga deras potential?

Spoilervarning: Det handlar om starkt ledarskap!

Den här morgonsessionen handlar om att inspirera dig att skapa en ny verklighet för dina projekt och så småningom verksamheten som helhet.

.

Vi har bjudit in några av Europas mest kända forskare för att hjälpa oss att identifiera det ledarskap och de metoder som krävs för att skapa effekt i projekt och portföljer.

Vidare ser vi fram emot att diskutera hur Half Double Portfolio-metoden kan hjälpa CXO:er att fatta strategiska beslut som stöder skapandet av effekter i projekt.

På den virtuella konferensen utforskar vi tillsammans följande nyckelfrågor:

  • Vad kan vi lära oss av forskningen om vad som verkligen fungerar inom projekt- och portföljhantering - och vad som inte gör det?
  • Hur kan vi utöva starkt ledarskap på projektnivå och portföljnivå samtidigt?
  • Sammantaget, hur kan du leda mot mer effektfull realisering?

Bli inspirerad av hur du bemästrar effektskapande och får ut full potential av dina strategiska beslut. Bli inspirerad till hur du leder som en mästare.

Vi är i mycket gott sällskap. Läs mer om våra talare här:

Alexander Kock

Alexander Kock är professor i teknik- och innovationsledning vid Technische Universität Darmstadt, Tyskland. Han är intresserad av organisatoriska frågor inom innovation och projektledning och genomför regelbundet benchmarkingstudier inom projektportföljhantering.

Niels Ahrengot
Grundare av och managing partner i Implement Consulting Group. Niels är en av grundarna bakom Half Double Methodology, och medförfattare till flera projektledningsböcker och publikationer.

Per Svejvig

Per Svejvig är docent och chef för forskargruppen Project Organizing and Management vid Aarhus universitet, Danmark. Per Svejvig har under flera år tillsammans med ett team ägnat sin forskning åt tillämpningen och effekterna av Half Double Methodology.

Michael Ehlers

Michael Ehlers är partner på Implement Consulting Group. Michael är en av grundarna till Half Double-metodiken och den huvudsakliga drivkraften för Half Double Institute under de senaste 5 åren.

Evenemanget hålls virtuellt.

Event information

Dates

31 March, 2022

Time

08:30 - 11:00

Where


Evenemanget hålls virtuellt.