Half Double workshop at GlobalConnect

Webinar

GlobalConnect - från projekt "som vanligt" till att skapa dubbelt så stor effekt på halva tiden

Delta i webbinariet den 17 december och inspireras av hur GlobalConnect framgångsrikt omvandlade sin projekt- och portföljhantering med en Half Double-metod och förverkligade den fulla potentialen i sina projekt.

I ett försök att öka framgångsgraden i sina projekt för att skapa större genomslag för sin verksamhet, beslutade GlobalConnect att införa Half Double-metodiken som ett nytt sätt att arbeta med sina projekt och portföljhantering.

Resultaten var snabbt uppenbara, och GlobalConnect beslutade därför att omvandla sin verksamhet och tillämpa Half Double-principerna i IT-projekt- och portföljhanteringsuppsättningen. De positiva effekterna av denna omvandling omfattar:

  • Öppenhet om vilka projekt som pågår, varför och hur mycket de påverkar
  • 84 % mindre tid för projektledarna att hantera statusrapporter för projekt
  • Ökad överensstämmelse mellan projektens påverkan och omfattning
I detta webinar får du veta hur GlobalConnect lyckades med denna omvandling och får hela historien från Peter Kjær Sørensen, chef för projekt- och portföljhantering.

Webbinariet kommer också att introducera dig till principerna för Half Double som kommer att göra dig redo att påbörja en agil transformation av projekten i din egen organisation.

Vem:

Peter Kjær Sørensen: Chef för projekt och portföljförvaltning i GlobalConnect.

Michael Ehlers: Partner på Implement Consulting Group. Michael är en av grundarna till Half Double-metodiken och den huvudsakliga drivkraften för Half Double under de senaste 5 åren.

Hitta det inspelade webbinariet här:

https://vimeo.com/492098764

Språk: Engelska

Hitta det inspelade webbinariet här:

https://vimeo.com/492098764

Event information

Dates

17 December, 2020

Time

08:45 - 09:45

Where


Hitta det inspelade webbinariet här:

https://vimeo.com/492098764