Half Double

Course

Foundation certifieringskurs #12 på engelska

Lär dig att öka den tidiga effekten och den övergripande framgångsgraden för dina projekt.

Half Double är en ny och modern projektledningsmetod som flyttar det traditionella fokuset på projektleveranser till den påverkan som skapas av ett projekt samtidigt som man säkerställer att projektet fortskrider varje vecka. På kursen kommer du att delta i en 3-dagars IGNITE-session och lära dig hur du använder metodikens kärnelement påverkan, flöde och ledarskap för att öka framgångsgraden för dina projekt.

Om kursen

Half Double är en projekt- och portföljmetodik utvecklad av Dansk Industri, Aarhus Universitet och Implement Consulting Group. Kursen drivs av Implement Learning Institute där du kommer att träffa utbildare med praktisk erfarenhet av att tillämpa verktygen i projekt både inom den privata och offentliga sektorn. Faktum är att många av utbildarna har varit med och utvecklat Half Double och har arbetat med Half Double sedan starten.

Kursen stärker din förståelse för Half Double-metodiken och, ännu viktigare, hur den kan tillämpas för att öka tidig påverkan och den totala framgångsgraden för dina projekt. Och det kommer att göras på ett enkelt, roligt och givande sätt.

På kursen får du både teoretiska kunskaper och praktiska verktyg och mallar som rustar dig för att använda metodiken från dag ett i din vardag som projektledare. På sista dagen erbjuds du att ta Half Double Foundation-certifieringen som ingår när du registrerar dig för kursen.

Pris

Kurspriset är 13.500 DKK exkl. moms och inkluderar avgiften för Foundation-certifieringsexamen.

Huvudinnehåll

Efter kursen kommer du att kunna:

  • Förstå de tre kärnelementen, påverkan, flöde och ledarskap, och hur metodiken är utformad med fasthet i kärnan och mer flexibilitet ju närmare perimetern du kommer
  • Förklara metodiken och alla dess metoder och verktyg för projektledningskollegor
  • Använda Half Double-metoderna och verktygen enligt kärnelementet i ett verkligt projekt
  • Bedöma ett specifikt sammanhang och anpassa metoderna och verktygen därefter för att uppnå önskade fördelar
  • Leda ett projekt med ett agilt och flexibelt tankesätt
  • Använd ett språk och en referensram som gör att du kan genomföra projekt snabbare och mer effektivt
Målgrupp

Kursen riktar sig till programchefer, projektledare, PMO-medlemmar och projektdeltagare. Vi uppmuntrar dig att anmäla dig tillsammans med en kollega från ditt eget projektteam, avdelning eller organisation, så att ni kan stödja varandra i fortsatt lärande efter avslutad kurs och underlätta processen att förankra Half Double-metodiken i era projekt.

Praktiska frågor om kursen?

Vänligen kontakta Implement Learning Institute på learn@implement.dk.

Event information

Dates

3 - 5 October, 2022

Time

09:00 - 16:30

Where

Implement Learning Institute
Strandvejen 54-56
2900 Hellerup
Danmark

Link to Google maps